02.10.2020 - Uudiseid Euroopa Regioonide Komiteest

Tere,

 

Saadan uudiseid Euroopa Regioonide Komitee komisjonidelt:

 

Regioonide Komitee kodakondsuse, valitsemistava, institutsiooniliste ja väliskomisjonide komisjoni (CIVEX) liikmed pidasid 22. septembril arutelu Valgevene poliitilise olukorra üle. Arutelul osales Petras Auštrevičius (LT / Renew Europe), kes on  Valgevene suhete raportöör Euroopa Parlamendis.

Hr Auštrevičius ütles, et ELi Valgevene-suunalises poliitikas on vaja solidaarsust, tuge ja sanktsioone. Samuti andis ta ülevaate Euroopa Parlamendi 21. septembri kohtumisest Valgevene presidendivalimiste opositsiooni kandidaadi Sviatlana Tsikhanouskajaga.

Gdanski linnapea Aleksandra Dulkiewicz (PL / EPP) ütles, et „on äärmiselt oluline, et EL-i saabuvad valgevenelased end meie kohalikes kogukondades turvaliselt tunneksid, kuid veelgi olulisem on toetada valgevene noori, kes on pidanud kodumaalt lahkuma, nende haridustee jätkamisel. "

Pressiteade SIIN.

 

24. septembril kohtusid Euroopa Regioonide Komitee (RK) territoriaalse ühtekuuluvuspoliitika ja ELi eelarve komisjoni (COTER) liikmed virtuaalsel koosolekul, et võtta vastu soovitused ühtekuuluvuspoliitika rollist koroonaviiruse kriisi taustal. Arutlusel oli partnerlus ELi äärepoolseimate piirkondadega ning ühistransport linnades ja suurlinnades. Liikmed arutasid ka REACT-EU paketti, piiriüleseid avalikke teenuseid ja mitmeaastase finantsraamistiku läbirääkimiste olukorda.

Koosolekul toimus arvamustevahetus Euroopa Komisjoni eelarve peadirektoraadi peadirektori Gert Jan Koopmaniga ELi mitmeaastase finantsraamistiku 2021–2027 üle peetavate läbirääkimiste hetkeseisust.

Pressiteade SIIN

 

Regioonide Komitee majanduskomisjon ECON liikmed kogunesid koosolekule 29. septembril. Kohtumise põhirõhk oli linnade ja piirkondade kaasamine Euroopa majanduse taastumise kujundamisse pärast COVID-19 kriisi ja uue Euroopa majanduse juhtimissüsteemi kujundamisse.

Toimus arutelu ELi taastamisrahastu üle, mis  on 672,5 miljardi euro suurune vahend (312,5 miljardit eurot toetusi ja 360 miljardit eurot laene). Taastamisrahastu eesmärk on toetada ELi riike reformide läbiviimisel ja investeeringute tegemisel, arvesse võttes ELi ühiseid prioriteete.

Sõna võtsid Euroopa Komisjoni majandus- ja rahandusküsimuste peadirektoraadi üksuse juhataja Géraldine Mahieu ja õigusnõunik Vincenzo Baccaro.

Pressiteade SIIN

Taastamisrahastu kohta siit.   https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2020mff_covid_recovery_factsheet.pdf

 

1.oktoobril toimus Regioonide Komitee sotsiaalpoliitika, haridus-, tööhõive-, teadus- ja kultuurikomisjoni (SEDEC) koosolek.

Koosolekul toimus arvamustevahetus jätkusuutlikku konkurentsivõimet, sotsiaalset õiglust ja vastupanuvõimet toetava Euroopa oskuste tegevuskava teemal ning noorte tööhõive toetuse teemal (töösild järgmise põlvkonna jaoks).

Arutelul osales Teadusuuringute ja innovatsiooni peadirektoraadi peadirektor Jean-Eric Paquet.

Küsimused, mis olid arutelul:

  • Enamikes liikmesriikides on kohalikel ja piirkondlikel omavalitsustel hariduse ja oskuste arendamisega seotud meetmete rahastamisel väga suur roll. Kas kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused on valmis võtma enda kanda ELi rahaliste vahendite kiire kasutamisega seotud ülesandeid, mis hõlmavad pilootprojekte, kohalike ja piirkondlike strateegiate ja tegevuskavade koostamist ja uutele algatustele eraldatavate vahendite summa suurendamist?
  • Enamik haridussüsteemidest on praeguse pandeemia ajal uutele probleemidele kiiresti ja paindlikult reageerinud ja mõned liikmesriigid on hariduse digitaliseerimise protsessi ruttu kiirendanud. Kutse- ja tehnoloogilise hariduse puhul on vajalik praktika ja need on suuresti, palju rohkem kui digitaalsete oskuste, keelte ja teiste pehmete oskuste õpe, seotud füüsiliste tegevuskohtade ja haridusasutustega. Kas saame juba välja tuua mõnedes piirkondades kasutatud head tavad, mis võiksid inspireerida teisi piirkondi uusi algatusi katsetama?

Liikmed avaldasid arvamust.

 

Regioonide Komitee on loonud Ühendkuningriigi kontaktgrupi, mille eesmärk on hoida sidet Euroopa Liidu ning Ühendkuningriigi linnade, piirkondade ja kohalike ja piirkondlike omavalitsuste vahel. Algatus tuleneb Ühendkuningriigi lahkumisest EList 31. jaanuaril 2020.

Pressiteade SIIN

 

Registreerimine Euroopa Regioonide ja Linnade 2. ja 3. nädala üritustele on veel avatud. Registreermisaega on pikendatud.

2.nädal 12.-16.okt – registreerimine avatud kuni 7.okt.

3.nädal 19.-22.okt – registreerimine avatud kuni 14.okt

Vaata siit.

 

Lugupidamisega
Tiiu Madal
Eesti Linnade ja Valdade Liidu Brüsseli esindaja