KUTSE
 
ELVL juhatuse  koosolek
 
Eesti Linnade ja Valdade Liidu juhatuse koosolek toimub teisipäeval 03. aprillil 2018, algusega kell 11.00  Tallinnas, Hotell Euroopa konverentsikeskuses (Paadi tn 5), saalis Ida-Euroopa.
 
Juhatuse päevakord (ettepanek):
 
1. Eesti linnade ja Valdade Liidu juhatuse töökorra kinnitamine. Anne Läns
 
2. Eesti Maaomavalitsuste Liidu poolt sõlmitud sihtotstarbeliste riigieelarveliste eraldiste ja toetuste lepingute üle võtmine Eesti Linnade ja Valdade Liidule. Ott Kasuri, Jüri Võigemast
 
3. Eesti Maaomavalitsuste Liidule põhikirjaliste ülesannete täitmiseks üle antud riigivara (serverid) üle võtmine Eesti Linnade ja Valdade Liidule. Ott Kasuri, Jüri Võigemast
 
4. Ettepanekute esitamine Liidu volikogule: 
 
 4.1. esindajate nimetamise korra kinnitamiseks;
 
 4.2. esindajate ja nende asendusliikmete määramiseks valitsuskomisjoni ja ELVL eelarveläbirääkimiste komisjoni;
 
 4.3. esindajate määramiseks eelarveläbirääkimiste töörühmade koosseisu; 
 
 4.4. juhatuse liikmetele juhatuses täidetud ülesannetega seotud kulude hüvitamise korra kinnitamiseks;
 
 4.5. Liidu büroo koosseisu, ametinimetuste ja palgamäärade kinnitamiseks;
 
 4.6. büroo põhimääruse kinnitamiseks
 
5. Liidu volikogu töökorra eelnõu esitamine volikogule. Anne Läns
 
6. Seisukoha võtmine Valitsuskomisjoni ja Eesti Linnade ja Valdade Liidu 2018. aasta eelarveläbirääkimiste I vaheprotokolli küsimustes. Jüri Võigemast
 
7. ELVL 2018. aasta eelarve kinnitamine tulu- ja kulukirjete lõikes ning ettepaneku esitamine volikogule eelarve kinnitamiseks tulude ja kulude kogusummade lõikes. Jüri Võigemast, Aigi Sander
 
8. Keskkonnaministeeriumi ettepanek osalemiseks kliimamuutustega kohanemise arengukava aastani 2030 juhtkomisjoni töös ning  juhtkomisjoni liikme ja asendusliikme kandidaatide nimetamiseks. Irja Alakivi
 
9. Maaeluministeeriumi ja Keskkonnaministeeriumi algatatud  Põllumajanduse ja kalanduse valdkondliku arengukava aastani 2030 (PõKa)  koostamise töös osaleja(te) nimetamine. Aare Vabamägi  
 
10. Eesti Noorsootöö Keskuse ettepanek esindaja nimetamiseks noorsootöötaja kutsekomisjoni. Hille Ilves
 
11. Seisukoha võtmine Eesti Linnade ja Valdade Liidu sümboolika küsimuses. Jüri Võigemast
 
12. Juhatuse ja volikogu koosolekute ajakava 2018. aastaks. Taavi Aas
 
13. Muud küsimused ja informatsioonid.
 
 13.1. Õiguskantsleriga kohtumise ettepanek. Tiina Üksvärav
 
ELVL juhatuse koosolekud on kõigile liikmetele avatud.
 
Jüri Võigemast
Tegevdirektor