03/09/19

Eesti Linnade ja Valdade Liidu volikogu koosolek toimub 3. septembril 2019 algusega kell 12.30.

Koosoleku toimumise koht: Tallinna Linnavolikogu (Tallinn, Vana-Viru 12, Google Maps link).

PARKIMISINFO

A: Parkimine Viru Keskuse parkimismajas
Iga alustatud 30 minutit 0,70 €
Peale 3,5h täitumist rakendub tariif 5 € kuni 8h täitumiseni.
Peale 8h täitumist rakendub tariif 10 € / 24h.

 

Volikogu koosoleku päevakorra projekt 

1. Riigireform ja riigiasutuste väljaviimine Jaak Aab, riigihalduse minister
Slaidikava

2. Kohalike omavalitsuste teenustasemete projekt Andrus Jõgi, rahandusministeeriumi kohalike omavalitsuste finantsjuhtimise osakonna nõunik
Slaidikava

3. EL Regioonide Komitee mandaadiperiood 2020-2025, Eesti delegatsiooni liikmete kandidaatide nimetamine ja esitamine riigihalduse ministrile Kaimo-Käärmann Liive, ELVL nõunik; Tiit Terik, ELVL juhatuse esimees 

4. ELVL eelarve 2019. aasta 6 kuu täitmine Ene Millert, ELVL raamatupidaja 

ELVL eelarve 2019 täitmine /kulud/ (.pdf)

ELVL eelarve 2019 täitmine /tulud/ (.pdf)

5. Eesti Linnade ja Valdade Liidu 2020. aasta liikmemaksu kinnitamine Tiit Kirss, ELVL konsultant; Jan Trei, ELVL asedirektor 

Memo (.docx)

ELVL 2020.a liikmemaksu variandid (.pdf)

6. Kandidaadi esitamine Euroopa Mereliste Äärealade Konverentsi Poliitikabüroo asendusliikmeks ja Saarte komisjoni büroo liikmeks Toivo Riimaa, ELVL asedirektor 

Memo (.docx)

7. Esindajate muutmine eelarveläbirääkimiste töörühmades Jan Trei, ELVL asedirektor

8. Ülevaade riigikaitseseaduse eelnõu menetlusest Tiina Üksvärav, ELVL nõunik

Riigikaitse seaduse eelnõu kooskõlastamine ( ELVL kiri)

9. ELVL volikogu järgmise koosoleku toimumise aeg (ettepanek 10. detsember 2019) Tiit Terik, ELVL juhatuse esimees 

 

Lugupidamisega

Jan Trei

ELVL asedirektor tegevdirektori ülesannetes