06.10.2021 - Euroopa Kohalike ja Piirkondlike Omavalitsuste Nõukogu (CEMR) aastakonverents RETREAT 29. septembril, 2021

Sel aastal neljandat korda toimunud Euroopa Kohalike ja Piirkondlike Omavalitsuste Nõukogu (CEMR) aastakonverentsi RETREAT motoks oli „Fresh start for a resilient Europe".

Konverentsil said kokku kohalikul tasandil valitud tegevjuhid kõikjalt Euroopast, et poliitiliste arutelude käigus selgitada COVID-kriisi järgset olukorda ja täpsustada oma nägemust kaasavast, jätkusuutlikust ja vastupidavast Euroopast, samuti otsustada, kuidas organiseerida oma tööd paremini tulevikus.

Toimusid mitmed praktilised töötoad, kus arutati, kuidas jõuda süsinikdioksiidi heitmeta ühiskondadeni, selgitati Glasgow's toimuva COP26 kliimakonverentsi teemasid ja nendega seotud väljakutseid, Euroopa Liidu õigusaktide sobivust kliimamuutustega toime tulemiseks, parimaid rahalisi meetmeid selle eesmärgi saavutamiseks, tulevaste põlvkondade rolli ja muud.

CEMRi kliimateemade pressiesindaja, Prantsusmaa Loire-Atlantique regiooni senaator ja Nantese linnavolikogu liige Ronan Dantec rõhutas, et linnapeade paktile allakirjutanud Euroopa linnad vähendasid aastatel 1990–2020 oma süsinikuheidet 30%, mis on oluliselt rohkem kui Euroopa keskmine. "Euroopa manner ja meie kohalikud omavalitsused on endiselt süsinikdioksiidiheitme vähendamise osas ülemaailmsed liidrid, kuigi saaksime veel paremini," ütles ta.

Konverentsil sõnavõtjad rääkisid meetmetest, mida saab praegu kasutada nii kliimamuutuste vastu võitlemiseks kui ka nendega kohanemiseks. „Euroopa Liidu õigusaktid peaksid soodustama kohalikke riigihankeid ja investeerimist energiatõhusatesse eluasemetesse."

CEMRi aastakonverentsil toimus ka üleriigiliste omavalitsusliitude presidentide esimene kohtumine. Koos CEMRi presidendi Stefano Bonacciniga arutlesid liitude juhid meie omavalitsusliitude otsustava rolli üle COVID-pandeemia ajal, selgitati võetud meetmeid ning nimetati oma prioriteedid ja väljavaated jätkusuutliku taastumise ja vastupidavuse saavutamise teel.

Liitude presidentidele korraldati kolm interaktiivset töötuba, et orienteeruda ja paremini korraldada oma tegevust võrgustikuna. Teemad hõlmasid üleriigiliste omavalitsusliitude tegevusi, võimalusi ja vahendeid koostööks, teadmiste jagamiseks, omavalitsuste ja Euroopa toetamiseks, kommunikatsiooniks. Kokku võttes - arutleti, kuidas luua oma võrgustikus rohkem sünergiat ja tugevdada CEMRi liikmesliitude kollektiivset häält.

CEMRi aastakonverentsil toimus ka arutelu Euroopa tuleviku üle, kus osalesid kohalike ja piirkondlike juhtide kõrval kõrgetasemelised Euroopa riikide ametnikud. Leiti üksmeelselt, et kohalikud omavalitsused peavad kaasama kodanikke aruteludesse ning Euroopa tuleviku konverentsil oma hääle kuuldavaks tegema. Věra Jourová, Euroopa Komisjoni asepresident (Values and Transparency) ning Tšehhi endine regionaalarengu minister, rõhutas omavalitsuste ja piirkondade tähtsust kodanike aktiivsuse edendamisel ELi ühtekuuluvus- ja taastefondide kasutamisel. Jourová julgustas kohalikke omavalitsusi  oma riikide valitsustega karmid olema, tagamaks raha kulutamise läbipaistvus ja lihtsus. Jourova lisas, et on selles küsimuses omavalitsustele liitlane: "Kui teil on vaja kaaslast Euroopa Komisjonis, olen see mina!"

 

Edastas
Tiiu Madal
ELVLi esindaja Brüsselis