Rahanduse- ja maksupoliitika ja töö-, sotsiaal- ja tervishoiu töörühma ühiskoosoleku protokoll (06.10.2022)

KOV rahanduse ja sotsiaaltöörühma ühise koosoleku protokoll

 

           06.10.2022

 

Algus 15:00

Lõpp 16:30

 

Koosoleku juhataja: Sulev Liivik - Rahandusministeerium

 

Osalejad: Lemmi Oro, Andrus Jõgi, Piret Zahkna, Mart Uusjärv, Kersti Sannik, Argo Annuk, Kurmet Müürisepp, Jan Trei, Aime Roosioja, Bärbel Salumäe, Randar Lohu, Raimo Saadi, Toomas Tammik, Meelis Luht, Priit Humal, Kersti Suun-Deket, Heiki Hansen, Siim Suursild, Mihkel Lees, Tiia Spitsõn, Helen Jõks, Mari Sarv, Mailiis Kaljula, Tiia-Mae Kuusik, Indrek Kuusk, Hanna Vseviov, Angelika Kallakmaa-Kapsta, Vello Viibur, Tõnu Poopuu, Toomas Johanson

 

Päevakord:

 

Asendushoolduse- ja matusetoetuse rahade üleandmine KOVide tulubaasi.

 

Rahanduse töörühma 26.08 ja sotsiaaltöörühma 06.09 koosolekul lepiti kokku, et pärast riigi eelarvestrateegia ja riigieelarve otsuseid kujundab ELVL lõpliku seisukoha asendushoolduse- ja matusetoetuse rahade üleandmiseks KOVide tulubaasi. 2023. a riigieelarves suurendati asendushoolduse toetust 2,3 mln euro võrra ja kogusummaks on 21,3 mln. See tähendab 12% kasvu, millega kaetakse KOVide poolt seni panustatud osa 1 mln ja lisaks katab see ära 2023. a kulude kasvu. Eelarve läbirääkimiste kokkuvõtte kohaselt taotles ELVL 2023. a osas asendushoolduse toetuse suuruseks 19 mln eurot.

 

Rahandusministeerium esitas KOVidele uued arvutused kahe üleandmise stsenaariumi alusel. Kui aluseks võtta palgatulu, oleks uus tulumaksumäär 12,06% ja tasandusfondi läheks ca 10 mln eurot. Kui aluseks võtta pensionitulu, tekiks täiesti uus tulumaksu protsent 0,63% pensionituludelt ja tasandusfondi läheks 7 mln. Pensionitulu kaudu oleks jaotus KOVide vahel ühtlasem. Vahendite tulubaasi üleandmisel nähakse miinuste leevendamiseks ette 8 a pikkune järk-järgult vähenev kompensatsioon. 

 

ELVL toetab asendus- ja järelhooldusteenuse toetuse ning matusetoetuse tulubaasi üleandmist alates 2024. aastast. Samas ei ole ELVL-il veel kindlust, kas lisandunud 2,3 mln katab kulude baasi ja tagab vahendid kulude kasvu katteks.

 

Tartu linna esindaja selgitas, et vahendite üleandmine tulubaasi tekitab Tartu linna asendushoolduse eelarves märkimisväärse miinuse ning tegi ettepaneku, et riik kompenseeriks selle miinuse aegade lõpuni.

 

Rahandusministeerium selgitas, et selliselt ei ole otstarbekas vahendeid tulubaasi anda. Kui mingit jaotuspõhimõtet muuta, tekib alati KOVide vahel ümberjaotus. Võitjad ja kaotajad on erinevatel vahendite üleandmistel erinevad. Ei saa sedasi, et hakkame iga muudatuse kaupa miinuseid kokku liitma ja tekitame tulevikus hoomamatu toetuse liigi. Kui riik peab kõik miinused alati aegade lõpuni kompenseerima, siis miks plussid jääksid KOVidele preemiaks kätte. Kui ühe toetuse üleandmise saldo on – 700 tuhat ja järgmisel juhul on + 1 mln, kas KOV maksab riigile 300 000 tagasi. Kui hakata tegema selliseid arvutusi, on vahendite üleandmine mõttetu kui mitte öelda võimatu. Kui sihtotstarbeline toetus antakse tulubaasi, siis KOV saab vahendite kasutuse üle vabalt otsustada. Nt tulevikus perest äravõetavaid lapsi ei pea suunama asenduskodusse, vaid asendusperesse. Veel parem oleks probleemsete peredega ennetustöö, et lapse perest eemaldamist vältida. Vahendite tulubaasi andmine võimaldab kõike seda teha. Tartu linnale nähakse ette ülemineku kompensatsioon ja aastane vähenemine on ca 90 000. Samal ajal kasvab asendushoolduse tinglik tulumaksu osa nt 5% aastas ehk 55 000 (aga tegemist on liitintressiga ja igal aastal on kasv eurodes suurem).

 

Kokkulepe:

  • Rahandusministeerium esitab asendushoolduse ja matusetoetuse tulubaasi andmise arvutustabeli KOVide lõikes.
  • ELVL esitab 13. oktoobriks kirjalikult vastused järgmistele küsimustele:
    • kas ELVL toetab väljapakutud mahus vahendite üleandmist tulubaasi;
    • kas ELVL toetab üleandmisel vahendite jaotamist tulumaksu nn praeguse määra suurendamist 12,06%-le või pensionitulu alusel jaotust uue määraga 0,63%.

 

 

 

 

Protokollija: Sulev Liivik