07/06/05

KUTSE

Eesti Linnade Liidu juhatuse koosolek toimub teisipäeval 7. juunil algusega kell 13.00 ELL büroo ruumides (Ahtri tn 8 III korrus, Tallinn). Juhatuse koosolekule on oodatud kõigi liidu liikmete esindajad.

1. Euroopa kultuuripealinn 2011 (Eike Eller Kultuuriministeeriumi välissuhete osakonna juhataja asetäitja; Toivo Riimaa) 
2. Valikud 2006. aasta eelarveläbirääkimiste küsimustes. (Jüri Võigemast) 
3. Puuetega inimeste hooldajatoetuse skeem 2006. aastaks. (Jüri Võigemast) 
4. Informatsioon uue keskkonnastrateegia ettevalmistamisest ja esindajate kandidaatide nimetamisest strateegia ettevalmistamise töörühmadesse. (Irja Alakivi) 
5. Esindaja nimetamine hariduse kutsenõukogu koosseisu. (Ille Allsaar) 
6. RAK linnaarengu meede, Eesti linnaarengu probleemide ja eelistuste kaardistamine. (Jüri Võigemast)
7. ELL tegevdirektori konkurss. (Jaanus Tamkivi) 
8. Muud küsimused.
9. Informatsioonid.
9.1 "Riikliku arengukava meetme 1.4 "Haldussuutlikkuse tõstmine" alameetme "Juhtimiskoolitus" avanemine. (Taotlus – kohalike omavalitsuste juhid; taotlus – liitude büroode töötajad.)
9.2 Ukraina Linnade Liidu delegatsiooni visiit Eestisse ajavahemikul 13.-17. juuni 2005
9.3 Kohtumine Euroopa Nõukogu Arengupanga (CEB, endine Euroopa Sotsiaalarengu Fond) esindajatega 16.06.2005.
9.4 ELL esindajate kohtumine Euroopa Komisjoni regionaalpoliitika eest vastutava voliniku Danuta Hübneriga 20. juunil 2005.
9.5 ELL juhatuse järgmise koosoleku toimumise aeg.