08.05.2021 - Euroopa päev 9. mail käivitab Euroopa tuleviku teemalise konverentsi

Tere,

 

9. mai on Euroopa päev, mis on traditsiooniliselt olnud võimalus tähistada Euroopa rahuprojekti ja tunnustada Euroopa Liidu saavutusi. Tänavune Euroopa päev suunas meie tähelepanu tulevikule, käivitades Euroopa tuleviku teemalise konverentsi. Järgnevatel kuudel kutsutakse kodanikke üles avaldama oma arvamust selle kohta, kuidas Euroopa Liit tulevikus välja peaks nägema. See ongi Euroopa tuleviku konverents.

Vahetult enne konverentsi ametlikku avamist korraldas Euroopa Regioonide Komitee koos Prantsuse valitsuse ja peamiste Prantsusmaa territoriaalsete ühendustega pühapäeval, 9. mail kell 11.00–13.00 Strasbourgis kohaliku dialoogi, et rõhutada konverentsi territoriaalset mõõdet ja tagada, et see jõuaks kõigi Euroopa piirkondade, linnade ja külade inimesteni. Osalejad arutasid, kuidas kohalikke valitud poliitikuid ja kohalikke kogukondi konverentsile kõige paremini kaasata ning kuidas tagada homses Euroopas kohalike ja piirkondlike omavalitsuste tugevam roll.

Euroopa Regioonide Komitee osaleb Euroopa tuleviku teemalisel konverentsil neljal viisil. Esiteks on Regioonide Komitee esindatud konverentsi juhatuses. Teiseks korraldab Regioonide Komitee liikmesriikides kohalikke dialooge, et aidata kaasa konverentsi levitamisele kogu ELis ja et kodanikud saaksid panustada konverentsile. Kolmandaks korraldab Regioonide Komitee oma täiskogu istungjärkudel ja komisjonide koosolekutel terve rea arutelusid ning võtab vastu arvamusi konverentsi tööga seotud teemadel. Järgmine Euroopa regioonide ja linnade nädal ning Regioonide Komitee tippkohtumine Marseille's 2022. aasta esimesel poolel on selle protsessi võtmemomendid. Kõrgetasemelise töörühma moodustamine on Regioonide Komitee töö neljas element.

Regioonide Komitee büroo kinnitas Euroopa demokraatia kõrgetasemelise töörühma loomise 2020. aasta detsembris.  Töörühm koosneb seitsmest Euroopa "targast mehest ja naisest". Töörühma juhib Herman Van Rompuy, endine Belgia peaminister ja Euroopa Ülemkogu emeriitpresident.

Oma linna või valla kodanikena on kõik ELi kodanikud teretulnud liituma Regioonide Komitee dialoogiga.

Samal ajal konverentsi avamisega avati Euroopa päeval ka Regioonide Komitee uus Euroopa tuleviku uuring. Innustatakse võimalikult paljusid erineva taustaga kodanikke selles osalema. Uuring on saadaval kõigis ELi ametlikes keeltes. Kogutakse võimalikult paljude inimeste arvamusi. https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Future_of_Europe_citizen_survey

Lugupidamisega
Tiiu Madal
ELVLi esindaja Brüsselis