08.06.2021 - Euroopa Regioonide Komitee majanduskomisjoni 11. bülletään

Tere,

 

Euroopa Regioonide Komitee ECONi komisjon koostab korrapäraseid majandusülevaateid hiljutiste uuringute, artiklite ja arutelude kohta, milles käsitletakse pandeemia sotsiaal-majanduslikku mõju Euroopas ning ELi, riiklikul, piirkondlikul ja kohalikul tasandil kavandatud ja rakendatud erinevaid majanduslikke reageerimismeetmeid.

Michael Murphy (IE / EPP), ECON komisjoni esimees :

Piirangute järkjärguline kaotamine paljudes Euroopa riikides ja vaktsineerimiskampaaniate suur hoog on andnud lootust ja tekitanud ka optimismi majanduse taastumise osas. See ei tohiks meid aga pimestada.

Regioonide Komitee majanduskomisjoni ECON üheteistkümnes bülletään on ilmunud. Esialgu on see vaid inglisekeelsena loetav siin: https://cor.europa.eu/en/news/Documents/ECONomic_Bulletin-11.pdf

Riiklikud taastamise ja vastupidavuse kavad on bülletäänis oluline teema. Liikmesriigid on just esitamas Euroopa Komisjonile oma  taastamise ja vastupidavuse kavasid.

Juba olemasolevate kavade esialgne analüüs näitab, et kohalike ja piirkondlike omavalitsuste kaasamine sellesse protsessi on liikmesriigiti erinev ja ebavõrdne. Kui mõnes liikmesriigis on konsulteeritud riigisiseste ametiasutustega ja aktiivselt kaasatud kohalikke omavalitsusi kavade koostamisel algusest peale, siis teistes pole kohalike ja piirkondlike omavalitsuste kaasamine olnud piisav. Tuleb tõdeda, et liikmesriikidel on vaid seadusjärgselt kohustus kavade koostamisel kaasata kohalike ja piirkondlike omavalitsusi. See tähendab, et praktikas ei saa komisjon  tagada kohalikke omavalitsuste kaasamist, blokeerides vahendeid.

Peale selle olulise teema, pööratakse bülletäänis tähelepanu teistele piirkondade ja linnade jaoks olulistele küsimustele. Riiklikud reformikavad, näiteks taaste- ja vastupidavuskavade projektide  kooskõlastamine teiste rahastamisvoogudega (nt ühtekuuluvus ja ühine põllumajanduspoliitika) ja omakorda nende kooskõlastamine struktuurireformidega."

 

Lugupidamisega
Tiiu Madal
ELVLi esindaja Brüsselis