08/02/11

ELL JUHATUSE KOOSOLEKU KUTSE

Eesti Linnade Liidu juhatuse koosolek toimub teisipäeval 08. veebruaril 2011 algusega kell 13.00 Tallinnas, ELL büroo saalis (Ahtri 8, III korrus).

Juhatuse koosolekud on avatud kõigile ELL liikmetele.

JUHATUSE koosoleku päevakorras (ettepanek):

1. Kohalike omavalitsuste tulumaksu laekumine jaanuar 2011. Tiit Kirss

2. Kokkuvõte kohalike omavalitsuste eelarvetuludest ja eelarvekuludest 2010. Tiit Kirss

3. Vabariigi Valitsuse määruse „„2011. aasta riigieelarve seaduses" kohaliku omavalitsuse üksustele eelarvete tasandusfondi määratud toetuste jaotus ning jaotamise ulatus, tingimused ja kord" eelnõu. Tiit Kirss

4. Eelarveläbirääkimiste rahanduse- ja maksupoliitika töörühma ning transpordi ja teede töörühma ühisest koosolekust 24.01.2011, kohalike omavalitsuste teehoiukulud ja taotlused teehoiukulude katmiseks. Tiit Kirss, Jüri Võigemast

5. ELL poolt esitatud ettepanekud Konkurentsivõime kava Eesti 2020 koostamiseks. Ille Allsaar

6. Sotsiaalministeeriumi pöördumine ÜRO Puuetega inimeste õiguste konventsiooni ratifitseerimise osas. Hille Ilves

7. Sotsiaalministeeriumiga läbirääkimiste jätkamisest "Toimetulekutoetuse väljamaksmise ja sotsiaalhoolekandeliste ülesannete täitmise administreerimisega seotud kulutuste toetamiseks" osas. Hille Ilves

8. Keskkonnaameti kiri 27.01.2011 nr JT 8-10/11/5240-1 Keskkonnatasude seaduse rakendamisest Irja Alakivi

9. Ülevaade erakondade valimisplatvormidest kohaliku omavalitsuse arengu küsimustes. Jüri Võigemast

10. ELL juhatuse järgmise koosoleku toimumise aeg. Taavi Aas

11. Muud küsimused ja informatsioonid.

11.1. Linnade ja Valdade päevad 2011, 16.-17. veebruaril. Jüri Võigemast

11.2. Tallinna Tehnikakõrgkooli teehoiu finantseerimisalane konverents 22.02.2011. Tiit Kirss

11.3. Riigikogu 06.03.2011 valimiste ettevalmistuste korraldus kohalike omavalitsuste poolt. Jüri Võigemast

Jüri Võigemast
tegevdirektor

Dokumendid (.zip fail)