08/04/03

KUTSE

Linnade Liidu laiendatud juhatuse koosolek toimub 8. aprillil algusega kell 13.00 ELL büroos.

Päevakorra projekt:

1. Põhimõtted 2004. aasta eelarve läbirääkimisteks.
2. Eesti Linnade Liidu ettepanekud 2004. aasta omavalitsuste eelarvete mahu osas.
3. Ettepanekutest Büroo uueks asukohaks.
4. Eesti Linnade Liidu esindajate määramine Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutuse Nõukogusse.
5. Haridusministeeriumi ettepanekust läbirääkimiste alustamiseks koolieelsete lasteasutuste pedagoogide palga alammäära kehtestamiseks.
6. Muud küsimused.
7. Informatsioonid.

ELL juhatuse koosoleku protokoll