21.08.19

KUTSE

ELL JUHATUSE koosolek

Eesti Linnade Liidu juhatuse koosolek toimub 08. aprilli 2014.a. Türi Kultuurikeskuses, Hariduse 1, algusega kell 11.00, millele järgneb samas ELL volikogu koosolek algusega kell 13.00.

Juhatuse koosolekud on avatud kõigile liidu liikmete esindajatele.

ELL juhatuse päevakorras (eelnõu):
1. Ettepaneku esitamine ELL volikogule Regioonide Komiteesse ELL esindajate nimetamiseks. Kaimo Käärmann-Liive

2. RES 2015-2018 ja 2015. aasta riigieelarve koostamisega seonduvatest läbirääkimistest.

3. Rahandusministeeriumi 2014 kevadine majandusprognoos ja kohalike omavalitsuste tuluprognoos lähtudes kevadprognoosist.

4. Ettepaneku esitamine ELL volikogule ELL esindajate ja nende asendusliikmete nimetamiseks Omavalitsusliitude Koostöökogu koosseisu

5. Ettepaneku esitamine ELL volikogule ELL poolsete esindajate nimetamiseks Vabariigi Valitsuse ja üleriigiliste omavalitsusliitude vaheliste läbirääkimiste töörühmadesse.
1) rahanduse- ja maksupoliitika töörühm;
2) hariduse ja noorsoovaldkonna töörühm;
3) töö-, sotsiaal- ja tervise töörühm;
4) majanduse, transpordi- ja teede ja IKT töörühm;
5) kultuuri- ja spordivaldkonna töörühm;
6) keskkonna ja maaküsimuste töörühm.

6. Muud küsimused ja informatsioonid.
6.1. Üksikisiku tulumaksu laekumine kohalikele eelarvetele 2014 I kvartalis. Tiit Kirss

Koosoleku materjalid (.zip)

Lugupidamisega
Tiit Kirss
Tegevdirektori kt
694 34 14

Toimetaja: KAIMO KÄÄRMANN-LIIVE