08/05/12

21.08.19

KUTSE

Eesti Linnade Liidu juhatuse koosolek toimub teisipäeval 08. mail 2012 a. algusega kell 13.00 Tallinnas, ELL büroo saalis (Ahtri tn 8 III korrus)

(Parkimisinfo maps.google.com lehel – http://bit.ly/8ZyqWA)

Juhatuse koosolekud on avatud kõigile ELL liikmetele.

JUHATUSE koosoleku päevakorras (ettepanek):

1. Valitsuskomisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu eelarveläbirääkimiste vaheprotokoll RES ja 2013. aasta kohalike omavalitsuste eelarvete küsimustes 23.04.2012. Kristel Lelov, Anne Läns, Sulev Liivik, Jüri Võigemast, Tiit Kirss

1.1. aadressandmete süsteemi (ADS) korrastamine vastavalt ruumiandmete seadusele;

1.2. kodualuse maa maksuvabastuse kompenseerimisest;

1.3. HjTM üldhariduse rahastamismudeli muudatusettepanekud;

1.4. sotsiaaltoetuste administreerimise vahendite kavandamisest.

2. Riigi Teataja seaduse rakendumine 01.01.2013. Toomas Sepp

3. Kohalikele omavalitsustele laekuva üksikisiku tulumaksu ja maamaksu laekumine jaanuar-aprill 2012 ning riigieelarvesse laekuvate maksude laekumine jaanuar-aprill 2012. Tiit Kirss

4. ELL revisjonikomisjoni liikme kandidaadi esitamine ELL volikogule. Jüri Võigemast

5. ELL juhatuse järgmise koosoleku toimumise aeg. Jüri Võigemast

6. Muud küsimused ja informatsioonid.

6.1. Kohtumine Riigikogu esimehe Ene Ergmaga 25.04.2012. Taavi Aas, Mart Järvik

6.2. Vabariigi Presidendi Kohaliku omavalitsuse ja regionaalarengu ümarlaud 26. aprillil 2012. Taavi Aas, Mart Järvik

6.3. Kohalike omavalitsuste registripõhine elanike arvu muutumine 2006-2008; 2009-2011. Jüri Võigemast

Juhatuse koosoleku materjalid (.zip)

Jüri Võigemast
Tegevdirektor