KUTSE
 
ELVL juhatuse  koosolek
 
Eesti Linnade ja Valdade Liidu juhatuse koosolek toimub teisipäeval 08. mail 2018, algusega kell 13.00  Tallinnas, ELVL büroo saalis (Ahtri tn 8 III korrus)
 
Juhatuse päevakord (ettepanek):
 
1. Soome suursaadiku ettepanek Soome Kuntaliitto juhatuse ja ELVL juhatuse ühiseks koosolekuks 29. augustil 2018 Tallinnas. Toivo Riimaa, ELVL asedirektor, Ott Kasuri, ELVL arendusjuht
 
2. Kokkuvõte ELVL liikmete poolt esitatud seiskohtadest HTMi ja RAMi 7.02.2018 nr 8-5/18/774 kirja: "Teise kohaliku omavalitsuse üldhariduskoolide tegevuskulude katmises osalemine" osas. Hille Ilves, ELVL nõunik
 
3. ELVL töörühmade ettepanekud eelarveläbirääkimisteks valitsuskomisjoniga:
 3.1. Hariduse ja noorsoovaldkonna töörühm, Hille Ilves, ELVL nõunik
 3.2. Töö-, sotsiaal- ja tervise töörühm, Mailiis Kaljula, ELVL nõunik
 3.3. Keskkonna ja maaküsimuste töörühm, Irja Alakivi, ELVL nõunik 
 3.4. Transpordi ja teede töörühm, Märt Moll, ELVL nõunik 
 3.5. Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia töörühm, Henri Pook, IKT spetsialist-projektijuht
 
4. Õiguskantsleri kiri matusetoetuse maksmise küsimuses. Jüri Võigemast, ELVL tegevdirektor
 
5. Liidu 2017. aasta majandusaasta aruande esitamine revisjonikomisjonile ja volikogule. Jüri Võigemast, ELVL tegevdirektor
 
6. ELVL tegevdirektori töötasu määramine. Taavi Aas, ELVL juhatuse esimees 
 
7. ELVL volikogu koosoleku kokkukutsumine 12. juunil 2018. Taavi Aas, ELVL juhatuse esimees
 
8. ELVL juhatuse järgmise koosoleku aeg. Taavi Aas, ELVL juhatuse esimees
 
9. Muud küsimused ja informatsioonid.
 
 9.1. Informatsioon: Tarkadest kasutajatest digisisu tegijateks, HTM toetusmeede koolipidajatele (arvutite soetamine), Kaimo Käärmann-Liive, ELVL nõunik
 
 9.2. Informatsioon 28. septembril 2018 Narvas toimuva III omavalitsuspäeva ettevalmistustest. Ott Kasuri, ELVL arendusjuht; Tarmo Tammiste, Narva linnapea 
 
 9.3. Ruumiloome ekspertrühma vahearuanne (II). Angelika Kallakmaa-Kapsta, ekspertrühma liige, Jüri Võigemast, ELVL tegevdirektor
 
 9.4. Kohalikele omavalitsustele laekuva üksikisiku tulumaksu laekumine jaanuar-aprill 2018. Märt Moll, ELVL nõunik
 
 9.5. Informatsioon ELVL büroo asukaha valiku võimalikest variantidest. Sirje Ludvig, ELVL nõunik
 
ELVL juhatuse koosolekud on kõigile liikmetele avatud.
 
ELVL koosolekule järgneb kell 15.00 juhatuse kohtumine õiguskantsleriga.
 
Jüri Võigemast
Tegevdirektor