KUTSE
 
ELVL juhatuse  koosolek
 
Eesti Linnade ja Valdade Liidu juhatuse koosolek toimub teisipäeval 08. mail 2018, algusega kell 13.00  Tallinnas, ELVL büroo saalis (Ahtri tn 8 III korrus)
 
Juhatuse päevakord (ettepanek):
 
1. Soome suursaadiku ettepanek Soome Kuntaliitto juhatuse ja ELVL juhatuse ühiseks koosolekuks 29. augustil 2018 Tallinnas. Toivo Riimaa, ELVL asedirektor, Ott Kasuri, ELVL arendusjuht
 
2. Kokkuvõte ELVL liikmete poolt esitatud seiskohtadest HTMi ja RAMi 7.02.2018 nr 8-5/18/774 kirja: "Teise kohaliku omavalitsuse üldhariduskoolide tegevuskulude katmises osalemine" osas. Hille Ilves, ELVL nõunik
 
3. ELVL töörühmade ettepanekud eelarveläbirääkimisteks valitsuskomisjoniga:
 3.1. Hariduse ja noorsoovaldkonna töörühm, Hille Ilves, ELVL nõunik
 3.2. Töö-, sotsiaal- ja tervise töörühm, Mailiis Kaljula, ELVL nõunik
 3.3. Keskkonna ja maaküsimuste töörühm, Irja Alakivi, ELVL nõunik 
 3.4. Transpordi ja teede töörühm, Märt Moll, ELVL nõunik 
 3.5. Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia töörühm, Henri Pook, IKT spetsialist-projektijuht
 
4. Õiguskantsleri kiri matusetoetuse maksmise küsimuses. Jüri Võigemast, ELVL tegevdirektor
 
5. Liidu 2017. aasta majandusaasta aruande esitamine revisjonikomisjonile ja volikogule. Jüri Võigemast, ELVL tegevdirektor
 
6. ELVL tegevdirektori töötasu määramine. Taavi Aas, ELVL juhatuse esimees 
 
7. ELVL volikogu koosoleku kokkukutsumine 12. juunil 2018. Taavi Aas, ELVL juhatuse esimees
 
8. ELVL juhatuse järgmise koosoleku aeg. Taavi Aas, ELVL juhatuse esimees
 
9. Muud küsimused ja informatsioonid.
 
 9.1. Informatsioon: Tarkadest kasutajatest digisisu tegijateks, HTM toetusmeede koolipidajatele (arvutite soetamine), Kaimo Käärmann-Liive, ELVL nõunik
 
 9.2. Informatsioon 28. septembril 2018 Narvas toimuva III omavalitsuspäeva ettevalmistustest. Ott Kasuri, ELVL arendusjuht; Tarmo Tammiste, Narva linnapea 
 
 9.3. Ruumiloome ekspertrühma vahearuanne (II). Angelika Kallakmaa-Kapsta, ekspertrühma liige, Jüri Võigemast, ELVL tegevdirektor
 
 9.4. Kohalikele omavalitsustele laekuva üksikisiku tulumaksu laekumine jaanuar-aprill 2018. Märt Moll, ELVL nõunik
 
 9.5. Informatsioon ELVL büroo asukaha valiku võimalikest variantidest. Sirje Ludvig, ELVL nõunik
 
ELVL juhatuse koosolekud on kõigile liikmetele avatud.
 
ELVL koosolekule järgneb kell 15.00 juhatuse kohtumine õiguskantsleriga.
 
Jüri Võigemast
Tegevdirektor
 

EESTI  LINNADE  JA VALDADE LIIDU JUHATUSE
KOOSOLEKU PROTOKOLL nr 2

 

Tallinn,  08.05.2018,  ELVL büroos (Ahtri 8, III k) 

Algus kell 13.00, lõpp kell 14.45

Koosoleku juhataja: Taavi Aas

Protokollija:   Inga Köster

 

Juhatuse liikmetest osalesid: Taavi Aas (Tallinna Linnavalitsus), Mihkel Juhkami (Rakvere Linnavolikogu), Siim Suursild (Pärnu Linnavalitsus), Pipi-Liis Siemann (Türi Vallavalitsus), Margus Lepik (Valga Vallavalitsus), Georg Pelisaar (Põlva Vallavalitsus), Tarmo Tammiste (Narva Linnavalitsus).

Puudusid: Anti Allas (Võru Linnavalitsus), Urmas Klaas (Tartu Linnavalitsus), Priit Lomp (Kastre Vallavalitsus), Kurmet Müürsepp (Antsla Vallavalitsus), Anneli Ott (Võru Linnavolikogu), Mart Võrklaev (Rae Vallavalitsus).

Kutsutud: Angelika Kallakmaa (Tallinna Linnavalitsus), Ivar Tedrema (Kambja Vallavalitsus), Veikko Luhalaid (Narva-Jõesuu Linnavalitsus), Aleksei Naumkin (Jõhvi Vallavalitsus).

ELVL büroost osalesid: Jüri Võigemast, Hille Ilves, Anne Läns, Jan Trei, Irja Alakivi, Toivo Riimaa, Kaimo Käärmann-Liive, Marliis Rettau, Tiiu Madal, Inga Köster, Sirje Ludvig, Mailiis Kaljula, Tiina Üksvärav, Ene Millert, Henri Pook, Nevel Paju, Märt Moll ja Ott Kasuri.

OTSUSTATI kinnitada Päevakord :

 1. Soome suursaadiku ettepanek Soome Kuntaliitto juhatuse ja ELVL juhatuse ühiseks koosolekuks 29. augustil 2018 Tallinnas. Toivo Riimaa, ELVL asedirektor, Ott Kasuri, ELVL arendusjuht
 2. Kokkuvõte ELVL liikmete poolt esitatud seiskohtadest HTMi ja RAMi 7.02.2018 nr 8-5/18/774 kirja: "Teise kohaliku omavalitsuse üldhariduskoolide tegevuskulude katmises osalemine" osas. Hille Ilves, ELVL nõunik
 3. ELVL töörühmade ettepanekud eelarveläbirääkimisteks valitsuskomisjoniga:
  1. Hariduse ja noorsoovaldkonna töörühm, Hille Ilves, ELVL nõunik
  2. Töö-, sotsiaal- ja tervise töörühm, Mailiis Kaljula, ELVL nõunik
  3. Keskkonna ja maaküsimuste töörühm, Irja Alakivi, ELVL nõunik
  4. Transpordi ja teede töörühm, Märt Moll, ELVL nõunik
  5. Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia töörühm, Henri Pook, IKT spetsialist-projektijuht
 4. Õiguskantsleri kiri matusetoetuse maksmise küsimuses. Jüri Võigemast
 5. Liidu 2017. aasta majandusaasta aruande esitamine revisjonikomisjonile ja volikogule. Jüri Võigemast, ELVL tegevdirektor
 6. ELVL tegevdirektori töötasu määramine. Taavi Aas, ELVL juhatuse esimees
 7. ELVL volikogu koosoleku kokkukutsumine 12. juunil 2018. Taavi Aas, ELVL juhatuse esimees
 8. ELVL juhatuse järgmise koosoleku aeg. Taavi Aas, ELVL juhatuse esimees
 9. Muud küsimused ja informatsioonid.
  1. Informatsioon: Tarkadest kasutajatest digisisu tegijateks, HTM toetusmeede koolipidajatele (arvutite soetamine), Kaimo Käärmann-Liive, ELVL nõunik
  2. Informatsioon 28. septembril 2018 Narvas toimuva III omavalitsuspäeva ettevalmistustest. Ott Kasuri, ELVL arendusjuht; Tarmo Tammiste, Narva linnapea
  3. Ruumiloome ekspertrühma vahearuanne (II). Angelika Kallakmaa-Kapsta, ekspertrühma liige, Jüri Võigemast, ELVL tegevdirektor
  4. Kohalikele omavalitsustele laekuva üksikisiku tulumaksu laekumine jaanuar-aprill 2018. Märt Moll, ELVL nõunik
  5. Informatsioon ELVL büroo asukaha valiku võimalikest variantidest. Sirje Ludvig, ELVL nõunik

                                                                                           

Päevakorrapunkt 1

Soome suursaadiku ettepanek Soome Kuntaliitto juhatuse ja ELVL juhatuse ühiseks koosolekuks 29. augustil 2018 Tallinnas

Soome Kuntaliitto  ja ELVL juhatuste ühine koosolek toimub 29. augustil Soome Suursaatkonnas Tallinnas.  Külalisena osaleb koosolekul ametist lahkuv Soome Vabariigi Suursaadik Kirsti Narineni.

Soome pool on teinud ELVL juhatusele ettepaneku koosolekul osalemiseks ja teemade aruteluks, millised lepitakse kokku ettevalmistustöö käigus.

Koosolek lõpeb ühise lõunasöögiga.

OTSUSTATI:  Osaleda Soome Kuntaliitto ja ELVL juhatuste ühisel koosolekul.

Päevakorrapunkt 2

Kokkuvõte ELVL liikmete poolt esitatud seiskohtadest HTMi ja RAMi 7.02.2018 nr 8-5/18/774 kirja: "Teise kohaliku omavalitsuse üldhariduskoolide tegevuskulude katmises osalemine" osas.

Kuulati Hille Ilvese informatsiooni.

Haridus- ja Teadusministeerium ning Rahandusministeerium saatsid KOV volikogudele, linnapeadele ja vallavanemate kirja 7.02.2018nr 8-5/18/774 „Teise kohaliku omavalitsuse üldhariduskoolide tegevuskulude katmises osalemine" kohta.

Väljavõte kirjast: „Riigikohus otsustas 9. novembril 2017 Jõelähtme Vallavolikogu kaebust lahendades, et kui kohaliku omavalitsuse üksus on taganud kõigile oma rahvastikuregistri järgsetele elanikele võimaluse õppida oma munitsipaalkoolis, siis ei saa teda kohustada maksma oma eelarvest kinni laste õppimist teise omavalitsuse koolis omavalitsusega kokkulepet sõlmimata ja kaasarääkimise õigust omamata."

Vastust kirjale sooviti volikogude vastavate otsuste või sõlmitud/sõlmitavate kokkulepete koopiatena HTMle hiljemalt 9. aprilliks, kas jätkatakse teiste omavalitsuste üldhariduskoolide tegevuskulude katmist vabatahtlikkuse alusel.

HTM palus koostööd ka ELVL-ilt linnadelt ja valdadelt tähtaegase tagasiside saamiseks.

KOVde (79) tagasiside HTMle, seisuga 27.04.18:

 

 1. toetab vabatahtliku arvelduse jätkamist – 74
 2. linna- või vallavolikogu otsus - 45
 3. ei vasta - 4
 4. esitanud nõude 2014-16 – 1
 5. koostavad nõuet 2014+ - 1

 

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.

Päevakorrapunkt 3

ELVL töörühmade ettepanekud eelarveläbirääkimisteks valitsuskomisjoniga

3.1. Hariduse ja noorsoovaldkonna töörühm

3.2. Töö-, sotsiaal- ja tervise töörühm

3.3. Keskkonna ja maaküsimuste töörühm

3.4. Transpordi ja teede töörühm

4.5. Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia töörühm

ELVL-i poolsed töörühmade koordinaatorid tutvustasid töörühmades arutatud ettepanekuid 2019. a riigieelarve läbirääkimiste osas.  Esitatakse nii fiskaalse mõjuga kui üldisemad ettepanekud.

Töömaterjalid ettepanekutega on lisatud protokollile ja leitavad liidu kodulehelt juhatuse koosolekute rubriigist.

OTSUSTATI: Esitada valdkondlikud ettepanekud Rahandusministeeriumile.

Päevakorrapunkt 4

Õiguskantsleri kiri matusetoetuse maksmise küsimuses

Õiguskantsler pöördus kirjalikult (kiri lisatud) Riigikogu sotsiaalkomisjoni poole matusetoetuste maksmisega seotud probleemidega ja palus Riigikogul matusetoetuse maksmise regulatsiooni täpsustada.

Sotsiaalkomisjon ootab arvamust Sotsiaalministeeriumilt (SOM), kes  palus omakorda ELVLi seisukohta küsimuses, mida teha nende erandjuhtumitega, kelle puhul tekivad sissekirjutusest lähtuvalt probleemid toetuse saamisel ja kas KOV-id oleksid valmis ja suutelised koostööks niisuguste erandite puhul niivõrd, et need laheneks kliendile mugavalt ja kiiresti.

SOM pakkus välja mõtte, et kui KOV-ide määrustest tulenevalt inimene ei kvalifitseeru matusetoetust saama kummastki KOV-ist (ei surnu reg. järgsest ega lähedase reg. järgsest), siis maksaks see KOV, kelle poole taotleja on pöördunud, toetuse inimesele välja. Hiljem, koostöös teise KOV-iga lahendataks olukord omavahel (nt maksab korra üks ja teine kord, kui olukord tekib, teine KOV/ makstakse pooleks vms).

Toimus arutelu. Asuti seisukohale, et kujunenud olukorras oleks siiski otstarbekas seaduse tasandil täpsustused teha, mh kaaluda, kuidas kõnealuses kontekstis lahkunu elukoha ja matusekulud kandnud inimese elukoha aspektide pinnal tekkinud vastuolulisi situatsioone vältida.

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.

Päevakorrapunkt 5

Liidu 2017. aasta majandusaasta aruande esitamine revisjonikomisjonile ja volikogule

Jüri Võigemast tutvustas ELL 2017. a majandusaasta aruannet. Aruanne kajastab Eesti Linnade Liidu tegevust 2017. aastal. Kuna linnade liidule jääb aruanne sellisel kujul viimaseks ja 2018. a aruanne kajastab juba Eesti Linnade ja Valdade Liidu tegevust, siis on käesolevale aruandele  lisatud ELL 2014-2017 tegevusperioodi aruanne. Nagu majandusaasta aruande puhul tavaks, sisaldab see ka raamatupidamise aastaaruannet.

OTSUSTATI:  Esitada Liidu 2017.a. majandusaasta aruanne revisjonikomisjonile ja volikogule kinnitamiseks.

Päevakorrapunkt 6

ELVL tegevdirektori töötasu määramine

Liidu tegevdirektori tasu üle otsustab juhatus. Koosoleku juhataja tegi ettepaneku tõsta tegevdirektori töötasu seoses liidu liikmeskonna kasvuga ja töömahu suurenemisega.  Liidu eelarves on palgatõusu võimalusega arvestatud.

Toimus arutelu töötasu võimaliku suuruse üle.

OTSUSTATI:  Kinnitada ELVL tegevdirektori töötasuks 3000 € (bruto) kuus, alates 01.05.2018.

Päevakorrapunkt 7

ELVL volikogu koosoleku kokkukutsumine 12. juunil 2018

OTSUSTATI: Kutsuda kokku ELVL volikogu koosolek 12.06.2018, algusega kell 13.00 Tallinnas.

Päevakorrapunkt 8

ELVL juhatuse järgmise koosoleku aeg

 

OTSUSTATI: ELVL juhatuse koosolek toimub enne liidu volikogu koosolekut 12.06.2018, algusega kell 11.00.

Päevakorrapunkt 9

Muud küsimused ja informatsioonid

9.1. Informatsioon: Tarkadest kasutajatest digisisu tegijateks, HTM toetusmeede

koolipidajatele (arvutite soetamine)

Euroopa Sotsiaalfondi meetme „Kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt" raames soovitakse anda võimalus koolidele IKT seadmete (arvutid, nutiprojektorid) soetamisel.

Haridus-ja Teadusministeerium leidnud võimaluse koole seadmete soetamisel toetada.

Toetusmeetme eesmärgiks on: tagada koolide valmisolek e-hindamiseks; tagada digikultuuri integreerimine õppesse; toetada koole nende digiplaanide elluviimisel ja digitaalse õppematerjali kasutuselevõtul; jõustada IT oskuste õppe sisseseadmist/arengut kõigis koolides.

Kuna soovitakse, et toetusmeede jõustaks koole õppetegevuses juba uuel 2018/2019 õppeaastal, peetakse oluliseks tegevustega väga kiireloomuliselt alustada ja seadmed õpilasteni viia hiljemalt 31. oktoobriks 2018. aastal.

Toetuse kasusaajad on põhikoolide, gümnaasiumide, kutseõppeasutuste (vaid kutsekeskharidus) koolipidajad (omandivormist sõltumata). Toetuse suurus arvestatakse õpilaste arvu järgi vastavalt EHISe 26.03.2018 andmetele.

Koolipidaja toetuse suuruse arvestuse aluseks on hinnanguliselt 47 eurot õpilase kohta ja seadmete juures viidatud hinnangulised maksumused (hinnad võivad muutuda hanke tulemusena).

Koolipidaja esitab esmalt e-hindamisvõimekuse tagamiseks vajalike sülearvutite või lauaarvutite soovi. Vajaduse määratlemisel ei ole vaja lähtuda toetuse suurusest õpilaste kohta, vaid tegelikust vajadusest eesmärgiga tagada e-hindamisvõimekus kõigis koolides.  Kui e-hindamisvõimekus on tagatud, esitab koolipidaja sellekohase kinnituse ja võib taotleda toetusena teisi ette pandud seadmeid.

Koolipidaja saab taotleda multimeediaarvuteid ja nutiprojektoreid vaid juhul, kui kõigis koolides on e-hindamiseks vajalik valmisolek tagatud!

Koolipidaja võib otsustada seadmete jagunemise oma koolide vahel, aga toetuse sisulised tingimused peavad olema täidetud kõigi koolipidaja koolide puhul.

Koolipidajatele omafinantseerimise kohustust ei kohaldata ning seadmed soetatakse Haridus-ja Teadusministeeriumi poolt keskselt. Igale koolipidajale eraldatava toetuse tegelik suurus ning seadmete arv otsustatakse lõplikult pärast vajaduste koondamist ja hanke läbiviimist. Koondatud vajaduste hindamine ja lõplike toetusotsuste tegemine viiakse läbi koostöös Eesti Valdade ja Linnade Liidu, Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse ja SA Innovega. Lõplik toetuse määr võib koolipidajati erineda, lähtuvalt tervikuna kõigi koolide e-hindamisvõimekuse tagamise vajadusest.

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.

9.2  Informatsioon 28. septembril 2018 Narvas toimuva III omavalitsuspäeva

ettevalmistustest

Eesti III Omavalitsuspäev toimub Narvas 28. septembril ja on pühendatud Eesti Vabariigi 100. aastapäevale. Esialgne programm ning ajakava on ettevalmistamisel. Ürituse korraldamist toetab Rahandusministeerium 15 000 euroga.  Raha laekub ELVL arvele sihtfinantseeringuna ja kulusid kaetakse Narva poolt esitatavate arvete alusel.

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.

9.3. Ruumiloome ekspertrühma vahearuanne (II)

Ruumiloome ekspertrühm tutvustas oma uut vahearuannet aprilli kuus. Vahearuande eelnõule esitasime liidu poolt 13.03.18 kirjaga nr 1-7/53-1 mitmeid märkusi (kiri lisatud).  Uues vahearuandes sisulisi muudatusi ei ole tehtud ega meie arvamusega arvestatud.

Märkisime oma kirjas muuhulgas järgmist: „Esiteks: Kohaliku omavalitsuse enesekorraldusõigus, sh planeerimisautonoomia tuleneb Eesti Vabariigi Põhiseadusest ning ei ole mitte kuidagi planeerimistegevuse süsteemisele kujundamisele takistuseks. Vastupidi, kohaliku omavalitsuse autonoomia on üks nurgakividest, millele saab ja tuleb planeerimise ametlik korraldus toetada. Ühtlasi palume ekspertrühma edasises töös ja riigi planeerimistegevuse ametliku korralduse variantide kavandamisel sellega arvestada. (ELL kiri 01.02.2018 nr 1-7/30 Arengu ruumilise ja strateegiline kavandamise küsimused:

http://f.ell.ee/failid/ELL_volikogu/2018/2018-02-27_YK/ELL_kiri_Omavalitsuse%20_planeerimisautonoomia_01.02.2018.pdf )

Teiseks: Dokumendi eelnõus kasutatud termin „omavalitsuste sõltumatuse müür" ei ole kuidagi kooskõlas vahearuande eelnõu enda tekstiga ega ole ka sobiv iseloomustama planeerimiskorralduse tegelikkust. Skeemile järgnevas teises põhjendavas lõiguski on hoopis esile toodud järgmist „Riiklikud planeeringud on nii üldised, et nendega vastuollu minna ruumilise keskkonna planeerimisel ja projekteerimisel (asulates) on praktiliselt võimatu."

Eeltoodust võib järeldada, et planeerimisprotsesside ja põhjus-tagajärg seoste kujunemise paremaks teadvustamiseks on aruandes veel ruumi."

Vahearuandes on esitatud ettepanek: „Moodustada riigi tasandi ruumiloome meeskond – Ruumivoliniku institutsioon või Ruumiamet. Ruumivoliniku institutsiooni loomine on hädavajalik, et sõlmida kokku riigi erinevate ministeeriumite, ametite, aktsiaseltside jne vastandlik ja hektiline tegevus Eesti ruumi kujundamisel." 

Liidu poolt märkisime, et „nii nagu ka varasemalt oleme seisukoha esitanud, et peame oluliseks vältida täiendavate administratiivsete struktuuride lisamist planeerimisahelatesse, mis kohaliku omavalitsuse autonoomia aspekti ei tunne ning peame oluliseks, et planeerimisvaldkonna kujundamise koordineerivat rolli professionaalsel tasemel kataks planeerimisseaduse alusel Rahandusministeerium."

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks ja jääda kindlaks seisukohale, et kohalike omavalitsuste enesekorraldusõigus peab olema tagatud.

9.4  Kohalikele omavalitsustele laekuva üksikisiku tulumaksu laekumine jaanuar-aprill 2018

Märt Moll näitas slaidikava (lisatud) tulumaksu laekumisest 2018.a aprillis ja 4 kuu jooksul.

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks.

9. Informatsioon ELVL büroo asukoha valiku võimalikest variantidest

Kuulati Sirje Ludvigi ülevaadet liidu büroo asukoha võimalikest variantidest (memo lisatud). Suuremate ruumide vajadus büroo tarbeks tuleneb üleriigilise omavalitsusliidu liikmeskonna suurenemisest ning EMOLi büroo töötajate töölevõtmisest liidu büroosse.

Memos on välja toodud vabad rendipinnad, millega on tutvutud.

OTSUSTATI: Võtta informatsioon teadmiseks. Tegeleda edasi kahe variandiga - Roosikrantsi 12 (Harju Maavalitsus) ja Järvevana tee 9.

 

Taavi Aas                                                                              Inga Köster

Koosoleku juhataja                                                               Protokollija