08/06/10

19.08.19

ELL JUHATUSE KOOSOLEKU KUTSE

Eesti Linnade Liidu juhatuse koosolek toimub teisipäeval 08. juunil 2010 algusega kell 13.00 Tallinnas, ELL büroo ruumides (Ahtri tn 8 III korrus).
(Parkimisinfo maps.google.com lehel – http://bit.ly/8ZyqWA)

Juhatuse koosolekud on avatud kõigile ELL liikmetele.

JUHATUSE koosoleku päevakorras (ettepanek):

1. Kohalike omavalitsuste ja riigieelarve maksulaekumised 01. jaanuar – 31. mai 2010. Tiit Kirss

2. Omavalitsusliitude Koostöökogu ja Valitsuskomisjoni eelarveläbirääkimiste I vaheprotokoll ja läbirääkimiste II vaheprotokolli ettevalmistamine. Taavi Aas, Jüri Võigemast
(I vaheprotokoll – vaata http://portaal.ell.ee/15235)

3. Riigi eelarvestrateegia dokument aastateks 2011-2014. Tiit Kirss, Jüri Võigemast

4. Vabariigi Valitsuse 18. veebruari 2010. a määruse nr 23 „„2010. aasta riigieelarve seaduses" kohaliku omavalitsuse üksustele eelarvete tasandusfondi määratud toetuste jaotus ning jaotamise ulatus, tingimused ja kord" muutmise eelnõu. Tiit Kirss

5. Regionaalministri pöördumine omavalitsusliitude poole kohaliku omavalitsuse ülesannete küsimuses majanduskriisi oludes. Jüri Võigemast

6. Kohustuslike kohaliku omavalitsuse ülesannete ja kohaliku omavalitsuse üksuste täidetavate riiklike ülesannete piiritlemise juhendi eelnõu ja ELL seisukoha kujundamine piiritlemise protsessis. Jüri Võigemast

7. Pöördumine Euroopa Nõukogu Kohalike ja Piirkondlike Omavalitsuste Kongressi (CLRAE) poole raporti täiendamiseks kohalike maksude küsimuses. Jüri Võigemast, Taavi Aas

8. Eesti Linnade Liidu ja Tallinna Ülikooli koostöölepingu eelnõu. Taavi Aas, Jüri Võigemast

9. Strateegia "Euroopa 2020" eesmärgid ja Eesti esialgsed eesmärgid. Jüri Võigemast

10. Euroopa Kohalike ja Regionaalsete Omavalitsuste Nõukogu (CEMR) deklaratsiooni ühtekuuluvuspoliitika tuleviku kohta allkirjastamine. Toivo Riimaa

11. Linnade Liidu volikogu koosoleku kokkukutsumine. Taavi Aas

12. Eesti Linnade Liit 90 – septembris 2010. Jüri Võigemast

13. Muud küsimused ja informatsioonid.

13.1. Tagasiside ELL pöördumisest Riigikogu juhatuse ja õiguskantsleri poole kohalike omavalitsuste tegutsemistingimusi oluliselt mõjutavate eelnõude ettevalmistamise ja menetluse korraldamise küsimustes. Jüri Võigemast

13.2. CEMR/EPSU ühiste suuniste eelnõu vähendamaks vägivalda töökohal, mis on põhjustatud kolmanda osapoole poolt. Hille Ilves

13.3. Informatsioon Kuuendal Euroopa säästva arengu konverentsil 21.05.2010 vastu võetud deklaratsioonidest. Irja Alakivi

13.4. Informatsioon kohalike omavalitsuste osalemisest maareformi lõpetamise seisukohast olulise info Maa-ametile elektrooniliselt kättesaadavaks tegemisel selleks ettenähtud kaardirakenduse täitmisega. Irja Alakivi

13.5. Eesti Linnade Liidu Esimesed Taliolympia Mängud 06-08. august 2010. Jüri Võigemast

Taustamaterjalid (.zip)

Jüri Võigemast
Tegevdirektor