08/09/09

KUTSE

Eesti Linnade Liidu juhatuse koosolek toimub teisipäeval 08. septembril 2009 algusega kell 12.00 Tallinnas, ELL büroo ruumides (Ahtri tn 8 III korrus).

Juhatuse koosolekud on avatud kõigile ELL liikmetele.

JUHATUSE koosoleku päevakorras (ettepanek):

ELL juhatuse päevakord 
08.09.2009

1. Informatsioon teeninduskeskuse loomisest. Marek Helm projektijuht, Rahandusministeeriumi koosseisuväline ekspert

2. Riigi ja kohalike omavalitsuste eelarveprotsess 2009: Tiit Kirss, Jüri Võigemast, Urmas Kruuse

2.1. Kohalike omavalitsuste maksulaekumised 01. jaanuar- 31. august 2009.

2.2. Rahandusministeeriumi ja Eesti Panga majandusprognoos august 2009.

2.3. Kohalike omavalitsuste 2009. aasta eelarvetulude täitmise esialgne prognoos.

3. 2010. aasta riigieelarve eelnõu menetlemise protsess ja ajagraafik. Tiit Kirss

4. Valitsuskomisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu delegatsiooni läbirääkimiste lõpp-protokolli ettevalmistamine 2010. aasta riigieelarve osas. Jüri Võigemast, Urmas Kruuse

5. CEMRi küsitlus majanduskriisi mõjudest kohalikele omavalitsustele. Tiit Kirss

6. Linnade Liidu esindaja nimetamine Eesti delegatsiooni ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni ning Kyoto protokolli osapoolte viieteistkümnendale konverentsile Kopenhaagenis, detsember 2009. Irja Alakivi

7. Seisukoha esitamine ELL volikogule 2010.aasta liikmemaksu küsimuses. Jüri Võigemast

8. Linnade Liidu volikogu koosoleku kokkukutsumine. Urmas Kruuse

9. Eesti Linnade Liidu üldkoosoleku (Linnade Päev) kokkukutsumine. Urmas Kruuse

10. Linnade ja Valdade päevade korraldamine veebruaris 2010. Jüri Võigemast

11. Informatsioonid:

11.1. Informatsioon Riigi 2009. aasta teise lisaeelarve seadusega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse rakendamise seaduse menetlemisest. Jüri Võigemast

11.2. Konverentsi informatsioon: "20 aastat Eesti omavalitsuste ja nende ühistegevuse taastamisest", Tartus 18.09.2009. Jüri Võigemast