08/10/13

KUTSE

ELL JUHATUSE koosolek

Eesti Linnade Liidu juhatuse koosolek toimub teisipäeval 08. oktoobril 2013 algusega kell 13.00 Tallinnas, ELL büroo saalis (Ahtri tn 8, III korrus)

(Parkimisinfo maps.google.com lehel – http://bit.ly/8ZyqWA)

Juhatuse koosolekud on avatud kõigile liidu liikmete esindajatele.

JUHATUSE koosoleku päevakorras (ettepanek):

1. Ülevaade 2014. aasta riigieelarve eelnõus kohalikele omavalitsustele kavandatud vahenditest. Tiit Kirss

2. Ettepanekute esitamine Riigikogu fraktsioonidele ja komisjonidele 2014. aasta riigieelarve eelnõus kohalikele omavalitsustele kavandatud vahendite osas. Jüri Võigemast

3. Eesti Linnade Liidu üldkoosoleku kokkukutsumine. Taavi Aas

4. ELL juhatuse järgmise koosoleku toimumise aeg. Jüri Võigemast

5. Muud küsimused ja informatsioonid.

5.1. EL 2014-2020 struktuurivahendite kasutamise rakenduskava ja partnerlusleppe eelnõude ettevalmistamine läbirääkimisteks Euroopa Komisjoniga. Jüri Võigemast

5.2. Jäätmeseaduse muutmise seaduse SE 455 menetluse käik Riigikogus. Irja Alakivi

5.3. Üksikisiku tulumaksu laekumine kohalikele eelarvetele jaanuar-september 2013. Tiit Kirss

Jüri Võigemast
tegevdirektor

Lisatud: 2014. aasta riigieelarve eelnõu; (sh seletuskiri 3, eelarveläbirääkimiste lõpp-protokoll 2014)
http://www.riigikogu.ee/index.php?op=ems&page=eelnou&eid=ed42eeba-27cb-4e58-af42-38c6eac58882&

Protokoll PDF failina