08/11/05

KUTSE

Eesti Linnade Liidu juhatuse 8. novembri 2005 koosoleku kutse.

PÄEVAKORD (projekt):

1. Maakonnahaiglate rahastamisest. (Ille Allsaar)
2. Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad riigieelarvest kohalikele omavalitsustele 2006. aastal hariduskuludeks eraldatavate vahendite kasutamise tingimuste küsimuses. (Erkki Piisang HjTM abiminister).
3. ELL esindajate nimetamine EL Regioonide Komitee delegatsiooni koosseisu. (Kaimo Käärmann)
4. Seisukoha kujundamine 2006. aasta riigieelarve vahenditest kohalikele omavalitsustele eraldatavate teehoiu vahendite jaotuse küsimuses. (Tiit Kirss)
5. Tervishoiuala töötajate palgakokkulepe (EMOL i juhatus otsustas teha vastavasisulise pöördumise sotsiaalministrile). (Ille Allsaar)
6. Esindaja nimetamine meetme 1.1. hindamiskomisjoni liikmeks. (Jüri Võigemast)

7. Informatsioonid:
7.1 Kohaliku omavalitsuse üksuse maksejõuetuse seaduse eelnõu ettevalmistamisest. (Tiit Kirss)
7.2 Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse eelnõu ettevalmistamisest. (Tiit Kirss)
7.3 Kollektiivlepingu seaduse eelnõu ettevalmistamisest. (Jüri Võigemast)
7.4 Keskkonnatasude seaduse eelnõu menetlemisest. (Irja Alakivi)
7.5 Keskkonnastrateegia aastani 2030 ettevalmistamise käigust. (Jüri Võigemast)
7.6 Linnade ja valdade päevad 2006 ettevalmistamisest. (Jüri Võigemast)
7.7 Euroopa kultuuripealinn 2011 konkursi I vooru käik. (Margus Lepik)
7.8 WTC Tallinn AS, Eesti Linnade Liidu, Mainori Kõrgkooli kontaktpäev 10. detsembril 2005 KUMU-s (Jüri Võigemast)

8. ELL juhatuse järgmise koosoleku toimumise aeg.