08/12/15

Lp linnade liidu liikmete esindajad

Eesti Linnade Liidu juhatuse koosolek toimub teisipäeval 08. detsembril 2015 algusega kell 13.00 Tallinnas, Hotel Euroopa (Paadi 5) konverentsikeskuses, Ida-Euroopa  saalis. 

(Parkimisinfo maps.google.com lehel – http://bit.ly/8ZyqWA)

VOLIKOGU koosoleku päevakorras (ettepanek):

1. Kohaliku haldusreformi ettevalmistamisest. Arto Aas (TBC)

2. ELL ettepanekute esitamine Rahandusministeeriumile riigieelarve strateegia 2017-2020 koostamiseks. Jüri Võigemast, Tiit Kirss

3. Eesti CLRAE (Euroopa Nõukogu Kohalike ja Piirkondlike Omavalitsuste Kongress) delegatsiooni asendusliikme kandidaadi esitamine ELL volikogule (mandaadiperiood 2012-2016). Kaimo Käärmann-Liive

4. ELL esindaja kandidaadi esitamine ERKAS nõukogusse. Jüri Võigemast

5. Ettepanekud Riigikogule Põhikooli-ja gümnaasiumiseaduse ning erakooliseaduse muutmise seaduse eelnõu (140 SE) osas. Hille Ilves 

6. Ettepanekud Riigikogule Erakooli seaduse muutmise seauduse eelnõu (142 SE) osas. Hille Ilves

7. Muud küsimused ja informatsioonid:

7.1 Noorte huvitegevuse toetamise kontseptsiooni (KuM) väljatöötamisest. Hille Ilves

7.2 Alushariduse ja lapsehoiu kontseptsiooni (HTM) väljatöötamine ja rakendamine. Hille Ilves 

7.3 Kohalikele omavalitsustele laekuva üksikisiku tulumaksu laekumine jaanuar-detsember 2015. Tiit Kirss

Taavi Aas

ELL juhatuse esimees 

ELL volikogu – Alushariduse ja lapsehoiu kontseptsioonist 081215

ELL ettepanekud RES-i 08 12 2015 E2

ELL volikogu – Ettep RKle Erakooliseaduse muutm seadus (142SE) 081215

ELL volikogu – Ettepanekud RKle PGS ja Erakooliseaduse muutmise seadus 140SE