09/02/10

19.08.19

KUTSE

Eesti Linnade Liidu juhatuse koosolek toimub teisipäeval 09. veebruaril 2010 algusega kell 13.00 Tallinnas, ELL büroo ruumides (Ahtri tn 8 III korrus). (Asukoha ja parkimisinfo maps.google.com lehel – http://bit.ly/8ZyqWA)

Juhatuse koosolekud on avatud kõigile ELL liikmetele.

JUHATUSE koosoleku päevakorras (ettepanek):

1. Kohalike omavalitsuste maksulaekumised 01. jaanuar – 31. jaanuar 2010. Tiit Kirss

2. Vabariigi Valitsuse määruse "2010. aasta riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele tasandusfondi määratud eraldiste jaotus ning jaotamise ulatus, tingimused ja kord" eelnõu menetlemisest. Tiit Kirss

3. Ettepanekud Kohaliku omavalitsuse finantsjuhtimise seaduse (KOFS) eelnõu osas. Tiit Kirss

4. Linnade Liidu 16.02.2010 üldkoosoleku ja volikogu koosoleku ettevalmistamisest:

4.1. ELL 2006-2009 tegevusperioodi aruande eelnõu. Tiit Kirss

4.2. ELL tegevussuunad aastateks 2010-2013 eelnõu. Terje Lillo

4.3. ELL üldkoosoleku ja volikogu koosoleku töökorralduslikud ettevalmistused. Peep Kirsima

5. ELL 2010. aasta eelarve eelnõu. Jüri Võigemast

6. Riigi infotehnoloogia arengukava 2013 rakenduskava 2010-2011 Munitsipaalharidusasutuste infotehnoloogia 21. sajandi infrastruktuuri programmi juhtrühma moodustamisest. Jüri Võigemast

7. Muud küsimused ja informatsioonid:

7.1. Linnade ja Valdade Päevad 2010 16. ja 17. veebruaril
www.linnadvallad.com . Jüri Võigemast

7.2. Eesti Linnade Liidu juhatuse praeguse koosseisu viimase koosoleku lõpetamine. Urmas Kruuse

Jüri Võigemast
Tegevdirektor