09/03/10

19.08.19

KUTSE

Eesti Linnade Liidu juhatuse koosolek toimub teisipäeval 09.märtsil 2010 a. algusega kell 13.00 Tallinnas, ELL büroo ruumides (Ahtri tn 8 III korrus).
(Asukoha ja parkimisinfo maps.google.com lehel – http://bit.ly/8ZyqWA)

Juhatuse koosolekud on avatud kõigile ELL liikmetele.

JUHATUSE koosoleku päevakorras (ettepanek):

1. Kohalike omavalitsuste ja riigieelarve maksulaekumised 01. jaanuar – 28. veebruar 2010. Tiit Kirss

2. Eesti Linnade Liidu osalemine õigusloome protsessis:

2.1. Ülevaade e-õiguse kaudu kooskõlastusele esitatud eelnõudest ja ELL seisukohtade kujunemise protsessist. Peep Kirsima

2.2. Ülevaade Riigikogu menetluses olevatest seaduseelnõudest. Tiit Kirss

2.3. Kohaliku omavalitsuse finantsjuhtimise seaduse (KOFS) eelnõu menetlemise seis. Tiit Kirss

2.4. Riigikogus algatatud Kohaliku omavalitsuse üksuste liitude seaduse muutmise seaduse eelnõu, Maakogu seaduse eelnõu ning Maakondlike arenduskeskuste strateegia uuendamise algatamine EASi poolt. Jüri Võigemast

2.5. Riigikogus algatatud Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse muutmise seaduse eelnõu. Irja Alakivi

3. Sotsiaalteenuste ja –toetuste andmeregistri (STAR) rakendamisest. Hille Ilves

4. Sotsiaalhoolekande seaduse kavandatavatest muudatustest, sh perelepitaja, võlanõustamine. Hille Ilves

5. Linnade Liidu volikogu koosoleku kokkukutsumine 13. aprillil 2010 ja volikogu koosoleku ettevalmistamine:

5.1. Seisukoha kujundamine ELL esindajate ja nende asendusliikmete määramiseks Omavalitsusliitude Koostöökogu koosseisu.

5.2. Seisukoha kujundamine ELL esindajate kandidaatide saamiseks eelarveläbirääkimiste töörühmade koosseisu.

5.3. Eelnõu esitamine ELL liikmetele eelarveläbirääkimiste seisukohtade kujundamiseks. Jüri Võigemast

6. ELL esindaja esitamine üleriigilise planeeringu „Eesti 2030+" töögruppi. Tiit Kirss

7. Haridus- ja Teadusministeeriumi ettepanek omavalitsuste poolse esindaja esitamisest Tiigrihüppe Sihtasutuse nõukogusse. Jüri Võigemast

8. Linnade Liidu esindaja esitamine Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutuse (ERKAS) nõukogusse. Jüri Võigemast

9. Ühingu Korruptsioonivaba Eesti ettepanek projekti "Korruptsiooniriskide vähendamine Eesti kohalikes omavalitsustes enesekontrolli kaudu" nõuandvas kogus osalemiseks. Jüri Võigemast

10. ELL juhatuse koosolekute ajagraafik ja töökorralduslikud küsimused.

11. Muud küsimused ja informatsioonid:

11.1. Vabariigi Valitsuse määrus "2010. aasta riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele tasandusfondi määratud eraldiste jaotus ning jaotamise ulatus, tingimused ja kord". Tiit Kirss, Hille Ilves

11.2. Majandusprotsessi ja riiklike maksude laekumise dünaamika 2000-2009. Jüri Võigemast

Jüri Võigemast
Tegevdirektor