09/04/2019

KUTSE
 
Eesti Linnade ja Valdade Liidu juhatuse koosolek toimub teisipäeval 9. aprillil 2019, algusega kell 13.00 Tallinnas, ELVL büroo saalis (Roosikrantsi tn 12/1, II korrus). Koosolekud on avatud kõigile liidu liikmetele.
 
Päevakord (ettepanek):
 
1. Ülevaade toimunud KOV juhtide arenguprogrammist, arenguprogrammide jätkamise võimalused ja ELVL roll selles. Ave Viks, Rahandusministeeriumi regionaalhalduspoliitika osakonna nõunik
 
2. Kohalike omavalitsuste kinnisvaraga seotud informatsiooni kogumine ja kinnisvara haldamise infosüsteemi lahendused. Sulev Liivik, Rahandusministeeriumi kohalike omavalitsuste finantsjuhtimise osakonna juhataja; Mari Kalma, Rahandusministeeriumi kohalike omavalitsuste finantsjuhtimise osakonna peaspetsialist
 
3. Kohaliku omavalitsuse korralduse õiguslike aluste töörühma loomisest. Taavi Aas, ELVL juhatuse esimees; Jan Trei ELVL asedirektor
 
4. Eesti Linnade ja Valdade Liidu hankekorra arutelu. Jan Trei, ELVL asedirektor; Tiina Üksvärav, ELVL nõunik
 
5. Vabariigi Valitsuse ja Eesti Linnade ja Valdade Liidu vahelise eelarveläbirääkimiste töökorra arutelu. Tiit Kirss, ELVL konsultant; Jan Trei, ELVL asedirektor
 
6. ELVL juhatuse ja volikogu järgmise koosoleku toimumise aeg. Taavi Aas, ELVL juhatuse esimees
 
7. Muud küsimused ja informatsioonid
  7.1 Otepää Vallavolikogu 21. märtsi 2019 otsusest nr 1-3/18. Jan Trei, ELVL asedirektor
       
Otepää valla otsus (.pdf)
        Link Otepää valla DHS-i
 
  7.2 Ülevaade Eesti-Soome sõpruslinnade ja valdade kokkutuleku hetkeseisust Pärnus 24.-25. mail 2019. Toivo Riimaa, ELVL asedirektor; Ott Kasuri, ELVL arendusjuht
 
  7.3 Ülevaade Eesti Linnade ja Valdade Liidu hariduse ja noorsootöö valdkonna töörühma ettepanekutest 2020 riigieelarve läbirääkimisteks. Hille Ilves, ELVL nõunik
 
  7.4 Ülevaade töö-, sotsiaali- ja tervisevaldkonna  töörühma täiendustest ELVL RES 2020-2023 ja RE 2020 läbirääkimisteks.  Mailiis Kaljula, ELVL nõunik
 
  7.5 Eesti täiskasvanute gümnaasiumite juhtide ühine pöördumine ELVLi poole (22.03.19). Hille Ilves, ELVL nõunik
 
  7.6 Eesti Linnade ja Valdade Liidu suvepäevadest 02.-04. august 2019. a Voore Puhkekeskuses. Priit Lomp, Kastre vallavanem, ELVL juhatuse liige