KUTSE
 
ELVL juhatuse koosolek
 
Eesti Linnade ja Valdade Liidu juhatuse koosolek toimub teisipäeval 09. oktoobril  2018, algusega kell 13.00  Tallinnas, ELVL büroo saalis (Ahtri tn 8, III korrus).
 
Päevakord (ettepanek):
 
1. Registripõhise rahva ja eluruumide loenduse (REGREL) ettevalmistamise olulised küsimused kohaliku omavalitsuse vaates. Diana Beltadze, Statistikaamet, projektijuht
 
2. Häirekeskuse abi- ja infokeskus – Sõiduteel toimunud sündmuste lahendamine ja üks üleriigiline abi- ja infonumber. Lea Rämmeld, Häirekeskuse abi- ja infokeskuse juhataja
 
3. Seisukoha ettevalmistamisest riigile kuuluvate kõrvalmaanteede kohalikele omavalitsustele võimaliku ülendamise, nende rahastamise analüüsi ja ettepanekute kavandi osas. Märt Moll, ELVL nõunik, Jan Trei, ELVL asedirektor  
 
4. ELVL arvamuse ettevalmistamisest Riigikohtule: Tartu Linnavolikogu taotlus planeerimisseaduse § 4 lg 21, § 27 lõigete 1, 2 ja 3 ning § 28 lg 2 p 3 ja § 29 lg 1 p 3 põhiseadusega vastuolus olevaks ja kehtetuks tunnistamiseks (PSJV nr 5-18-4). Tiina Üksvärav, ELVL nõunik 
 
5. Kokkuvõte Valitsuskomisjoni ja ELVL 2019 aasta eelarveläbirääkimiste lõpp-protokolli kujunemisest ning ettepanekute kavandamine järgmise aasta eelarveläbirääkimisteks ja valitsusliidu läbirääkimisteks märtsiks 2019. Jüri Võigemast, ELVL tegevdirektor
 
6. ELVL IKT töörühma ettepanek  läbirääkimisteks Rahandusministeeriumiga riigi poolt KOV-dele loodud tarkvarade õiguste üle võtmiseks ELVL-le. Henri Pook, ELVL IKT spetsialist-projektijuht
 
7. Ettepanekute ettevalmistamisest ELVL volikogule, lahenduse saamiseks varasemalt liitudesse mitte kuulunud omavalitsuse  ELL liikmemaksu arvestamise süsteemile üleminekust tulenenud liikmemaksude ühtlustamise taotlusele. Jüri Võigemast, ELVL tegevdirektor
 
8. XV Linnade ja Valdade Päevade korraldamine 12.-13. veebruaril 2019. Sirje Ludvig, ELVL nõunik, Jüri Võigemast, ELVL tegevdirektor
 
9. ELVL juhatuse järgmise koosoleku toimumise aeg (ettepanek 13. november 2018). Taavi Aas, ELVL juhatuse esimees 
 
10. Muud küsimused ja informatsioonid:
 
 10.1. Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse rakendamisest. Tiina Üksvärav, ELVL nõunik 
 Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse rakendamisest:  https://www.rik.ee/et/ettevotjaportaal/tegelike-kasusaajate-maaramine
 
 10.2. Informatsioon Rahvastikuregistri seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu menetlusest. Jüri Võigemast, ELVL tegevdirektor
 10.3. Informatsioon ja kokkuvõte 28.09.2018 Narvas toimunud III Omavalitsuspäevast. Sirje Ludvig, ELVL nõunik, Ott Kasuri, ELVL arendusjuht 
 
 10.4. Tartu Regiooni Energiaagentuuri piiriülese projekti „SaveSmart" rakendumisest. Ott Kasuri, ELVL arendusjuht. 
 
 10.5. Avatud taotlusvoor kohaliku omavalitsuse üksuste koostöö- ja juhtimisvõimekuse tõstmiseks. Ott Kasuri, ELVL arendusjuht
 Kohaliku omavalitsuse üksuste koostöö- ja juhtimisvõimekuse tõstmine: https://www.rtk.ee/toetuste-rakendamine/haldusvoimekus/kohalik-ja-regionaalne-arendusvoimekus-toetused/kohaliku
 
 10.6. ELVL KOV haridusjuhtide õppepäevad Rakveres, 07.-08. novembril 2018. Hille Ilves, ELVL nõunik
 
ELVL juhatuse koosolekud on kõigile liikmetele avatud.
 
Jüri Võigemast
Tegevdirektor