09/11/04

KUTSE

9. november 2004. Algus kell 11.00 Jõgeva Kultuurikeskuses, Jõgeva linn, Aia tn 6. Soovi korral võivad juhatuse koosolekul osaleda kõigi Linnade Liidu liikmete esindajad.

1. Eesti Linnade Liidu volikogu koosoleku päevakorra küsimuste ja otsuste eelnõude arutelu.
2. Muud küsimused.
2.1. Eesti Vabariigi haridusseaduse, valla- ja linnaeelarve seaduse, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, erakooliseaduse, kutseõppeasutuse seaduse ning koolieelse lasteasutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu parandusettepanekud. Ille Allsaar
2.2. Haridus- ja Teadusministeeriumi kiri nõustamiskomisjonide rahaliste vahendite kohta. Ille Allsaar
2.3. Koolitervishoiu kontseptsioonist. Ille Allsaar
2.4. Narkomaania ravi, rehabilitatsiooni ja kahjude vähendamise alaste teenuste korraldus. Ille Allsaar
2.5. Tööturutoetuste ja -teenuste seaduseelnõu tööversioonist. Ille Allsaar
2.6. Riigikontrolli seaduse ja KOKSi muutmise seaduse menetlemise taasjätkamine Justiitsministeeriumi poolt. Peep Kirsima
2.7. Uus struktuuritoetuse seadus (eelnõu). Tiit Kirss
2.8. Haiglate palgaprobleemidest. Margus Lepik, Ille Allsaar