09/11/10

19.08.19

ELL JUHATUSE KOOSOLEKU KUTSE

Eesti Linnade Liidu juhatuse koosolek toimub teisipäeval 09. novembril 2010 algusega kell 13:00 Vändras, uue raamatukogu ruumides (Pilve tn 2)

Juhatuse koosolekud on avatud kõigile ELL liikmetele.

JUHATUSE koosoleku päevakorras (ettepanek):

1. Kohalike omavalitsuste ja riigieelarve 10 kuu (jaanuar – oktoober) maksulaekumised 2010.aastal. Tiit Kirss

2. Seisukoha kujundamine Perioodi 2007-2013 struktuuritoetuste seaduse ja halduskoostöö seaduse muutmise seaduse eelnõu (836SE) osas. Jüri Võigemast

3. Euroopa Nõukogu Regionaalsete ja Kohalike Omavalitsuste Kongressi 26.10.2010 raport ja ettepanekud kohalikust demokraatiast Eestis. Jüri Võigemast, Taavi Aas, Kaimo Käärmann-Liive

4. Sotsiaalministeeriumi pöördumine arvamuse saamiseks sotsiaalhoolekande seaduse muutmise ettevalmistamiseks. Hille Ilves

5. Lasteaedade tervisekaitse nõuete eelnõu ettevalmistamine. Hille Ilves

6. Haridus- ja teadusministri määruse "Koolitöötajate miinimumkoosseis" eelnõu ettevalmistamine. Hille Ilves

7. Kokkuvõte kohtumistest Euroopa Liidu Regioonide Komitee presidendi, Ms Mercedes Bressoga. Kaimo Käärmann-Liive

8. Euroopa Liidu eelarvereform, seosed EL ühtekuuluvuspoliitikaga 2013+ ja Euroopa 2020 strateegiaga. Ülevaade kohtumisest EL regionaalpoliitika volinikuga Johannes Hahn'iga. Ille Allsaar, Jüri Võigemast, Taavi Aas

9. Kas Euroopa Liit vajab uut, seitsmendat keskkonnategevusprogrammi? Osalemine CEMR seisukoha kujundamisel. Irja Alakivi

10. Linnu läbivate riigimaanteede hoiu finantseerimise korralduse ettepanek. Urmas Sukles, Tiit Kirss

11. Statistikaameti pöördumine rahva ja eluruumide loenduse ettevalmistustööde ja
aadressandmete probleemi küsimustes. Tiit Kirss

12. Riikliku programmi "Pühakodade säilitamine ja areng" juhtnõukogu liikmeks ELL esindaja esitamine. Jüri Võigemast

13. ELL 2011. aasta eelarve eelnõu ettevalmistamine. Jüri Võigemast

14. ELL audiitori määramise ettevalmistamine. Jüri Võigemast

15. VII Eesti Spordi Kongressile ELL esindaja nimetamise otsuse muutmine. Jüri Võigemast

16. Muud küsimused ja informatsioonid:
16.1. Ülevaade Omavalitsusliitude Koostöökogu kohtumisest Riigikogu fraktsioonide esindajatega. Taavi Aas, Jüri Võigemast

16.2. Informatsioon kohaliku omavalitsuse üksuste energiasäästu investeeringuteks Kyoto protokolli alusel heitmekvootide rahvusvahelises kauplemissüsteemis saadavate rahaliste vahendite taotlemise nimekirja kohta. Irja Alakivi

16.3. Euroopa Liidu 2014+ ühtekuuluvuspoliitika siseriiklike rakenduste ettevalmistamise korraldus. Jüri Võigemast

16.4. ELL juhatuse järgmise koosoleku toimumise aeg. Jüri Võigemast

Jüri Võigemast
tegevdirektor

Koosoleku materjalid (.zip fail)