09/12/14

21.08.19

KUTSE

ELL JUHATUSE koosolek

Eesti Linnade Liidu juhatuse koosolek toimub teisipäeval 09. detsembril 2014 algusega kell 13.00 Tallinnas, ELL büroo saalis (Ahtri tn 8 III korrus)

(Parkimisinfo maps.google.com lehel – http://bit.ly/8ZyqWA)

Juhatuse koosolekud on avatud kõigile liidu liikmete esindajatele.

JUHATUSE koosoleku päevakorras (ettepanek):

1. Vabariigi Valitsuse määruse „Riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele määratud toetusfondi vahendite jaotamise ja kasutamise tingimused ning kord" (so edaspidi toetusfondi baasmäärus) eelnõu ettevalmistamisest. Tiit Kirss, Jüri Võigemast

2. Riigieelarvest kohaliku omavalitsuse eelarvetele eraldatava haridustoetuse jaotuse ettepanek 2015. Hille Ilves, Jüri Võigemast

3. Vabariigi Valitsuse määruse „Õppekoha tegevuskulu piirmäär ühe kuu kohta 2015. aastal" eelnõu. Hille Ilves

4. Euroopa Liidu Regioonide Komitee (CdR) Eesti delegatsiooni liikmete kandidaatide esitamine. Kaimo Käärmann-Liive

5. ELL 2015. aasta eelarve I lugemine. Jüri Võigemast, Aigi Sander

6. ELL juhatuse järgmise koosoleku toimumise aeg. Taavi Aas

7. Muud küsimused ja informatsioonid

7.1. Üksikisiku tulumaksu laekumine kohalike omavalitsuste eelarvetele 2014. aastal (11 kuud) Tiit Kirss

7.2. Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamiskavatsus. Anne Läns

7.3. Konkurentsivõime kava Eesti 2020 uuendamise protsess. Jüri Võigemast

7.4. Linnade ja Valdade Päevad 2015. 25.-26. märtsil Sokos Hotel Viru
Konverentsikeskuses. Inga Köster

Koosoleku materjalid (.zip)

Jüri Võigemast
tegevdirektor