01.09.2020 - Euroopa Kohalike ja Piirkondlike Omavalitsuste Nõukogult

Tere,

Täna ja edaspidi edastan infot Euroopa Kohalike ja Piirkondlike Omavalitsuste Nõukogult (CEMR https://www.ccre.org/en/ ), mis on Euroopa riikide üleriigiliste omavalitsusliitude katusorganisatsioon, asukohaga Brüsselis.

CEMR koondab liikmesliitude seisukohad ja kujundab selle informatsiooniga oma positsiooni, millega teeb lobitööd Euroopa Komisjonis, Euroopa Parlamendis ja Euroopa Liidu Nõukogus.

Siin link, mis avab CEMRi vastuse Euroopa Komisjoni konsultatsioonile kliimamuutustega kohanemise uue strateegia teemal https://www.ccre.org/img/uploads/piecesjointe/filename/CEMR_climate_adaptation_consultation_August_2020.pdf

CEMR response to the open consultation on the New EU Strategy on Adaptation to Climate Change, 19 August 2020

 

Lühikokkuvõte CEMRi vastusest eesti keeles:

Kliimamuutustel on tagajärjed, mis mõjutavad ka kohalikke ja piirkondlikke omavalitsusi. Koostöös Euroopa Liidu ja liikmesriikide valitsustega suudavad omavalitsused pakkuda mõningaid lahendusi.  Seetõttu tervitab CEMR võimalust anda oma panus kliimavaldkonna aruteludesse EL-i tasandil, seda  ka praegusel Euroopa Komisjoni avatud konsultatsioonil kliimamuutustega kohanemise uue strateegia teemal (EU Adaptation Strategy).

Uuendatud ELi kohanemisstrateegiale peaks järgnema ELi kohanemismeetmete kava Euroopa Rohelise Kokkuleppe raames. Kõikjal Euroopas on asunud kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused tegutsema, kuid nad vajavad rahalist tuge, et toime tulla kliimamuutuste mõjuga.

 

Siin CEMR-i vastuse peamised sõnumid:

1. Kliimamuutuste mõju kohalikul tasandil sunnib omavalitsusi kliimamuutustega tegelema.

2. Kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused osalevad juba aktiivselt mitmes sektoris kohalike kohanemismeetmete rakendamisel. KOV-idele sobib integreeritud, kulutõhus ja territoriaalne lähenemisviis.

3. Kohalikud omavalitsused vajavad toetavat raamistikku, mis pakub rahalist toetust, sobivaid tingimusi, uut ja tõhusat kohanemisstrateegiat, tegevuskava ja paremat teadmistebaasi, arvesse võttes erinevate riikide erinevaid tingimusi ja lähenemisviise.

4. Kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused on valmis tegelema kliimamuutustega mitte ainult kohalikul, vaid ka rahvusvahelisel tasandil, ja eriti arengumaades, et aidata kaasa Pariisi kliimalepingu ellu rakendamisel.

 

 

Lugupidamisega
Tiiu Madal
Eesti Linnade ja Valdade Liidu Brüsseli esindaja

Permanent representative of Association of
Estonian Cities and Municipalities in Brussels
Square de Meeus 1
Brussels 1000
Belgium
Tel +3222138220
GSM +32497071083
GSM +3725040257