10.09.2021 - Regioonide Komitee raportöör palub Euroopa Liidu liikmesriikide ministritel luua Euroopa poolaasta raames maapiirkondade tegevusraamistik

Andaluusia piirkonna president Juanma Moreno Bonilla, Regioonide Komitee maapiirkondi käsitleva arvamuse raportöör, osales 7. septembril Euroopa Komisjoni ja Euroopa Liidu põllumajandusministrite vahelisel kohtumisel, kus käsitleti maapiirkondade tulevikku.

Juanma Moreno Bonilla (ES/EPP) kutsus Euroopa Komisjoni ja liikmesriike tungivalt üles tagama Euroopa piirkondade suurema kaasamise Next Generation EU vahendite  rakendamisel, et hoogustada maapiirkondade taastumist.

President Moreno avaldab kahetsust, et enamik riiklikke taastamis- ja vastupanuvõime kavasid ei ole piisavalt kaasanud kohalikke ja piirkondlikke omavalitsusi, jättes nii kasutamata võimaluse tagada, et tulevased investeeringud maapiirkondadesse vastaksid tegelikele vajadustele.  Ta rõhutas, et Euroopa maapiirkondade jätkusuutlikuks arenguks on vaja kaasata kohalikud kogukonnad, kes peavad saama vahendite rakendamisel ka piisavat tehnilist tuge," lisas raportöör.

President Moreno palus oma sõnumis ELi ministritele luua Euroopa poolaasta kontekstis maapiirkondade tegevusraamistik. "Meil on vaja, et maapiirkondade tulevik oleks osa kõigis ELi vahendites."  „Euroopa maapiirkonnad peavad olema 2040. aastaks paremini ühendatud, tugevamad, vastupidavamad ja jõukamad," rõhutas president Moreno.

Regioonide Komitee korraldab detsembris kõrgetasemelise foorumi, mis on pühendatud liidu maapiirkondade taastamisele.

Pressiteade inglise keeles