10/04/12

21.08.19

ELL JUHATUSE KOOSOLEKU KUTSE

Eesti Linnade Liidu juhatuse koosolek toimub teisipäeval 10. aprillil 2012 a. algusega kell 13.00 Tallinnas, ELL büroo saalis (Ahtri tn 8 III korrus).

(Parkimisinfo maps.google.com lehel – http://bit.ly/8ZyqWA)

Juhatuse koosolekud on avatud kõigile ELL liikmetele.

JUHATUSE koosoleku päevakorras (ettepanek):

1. Kohalikele omavalitsustele laekuva üksikisiku tulumaksu ja maamaksu laekumine jaanuar-märts 2012 ning riigieelarvesse laekuvate maksude laekumine jaanuar-märts 2012. Tiit Kirss

2. Rahandusministeeriumi 2012. aasta kevadine majandusprognoos. Tiit Kirss

3. ELL seisukohtade kujundamine rahandusministri määruse eelnõu "Maksu- ja Tolliametile kohaliku omavalitsuse üksuse esitatavate andmete loetelu ning esitamise kord" osas. Tiit Kirss

4. Valitsuskomisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu eelarveläbirääkimiste vaheprotokolli ettevalmistamisest RES ja 2013. aasta kohalike omavalitsuste eelarvete küsimustes. Jüri Võigemast, Tiit Kirss

5. Eesti Haridustöötajate Liidu kiri läbirääkimiste alustamiseks õpetajate töötasu alammäärade kehtestamiseks 2013. aastaks. Hille Ilves

6. ELL esindaja kandidaadi esitamine Rio+20 säästva arengu konverentsi Eesti ametlikku delegatsiooni. Jüri Võigemast

7. Kokkuvõte Linnade ja Valdade Üldkogust ning ELL edasiste tegevuste kavandamine. Jüri
Võigemast, Taavi Aas, Tarmo Loodus

8. ELL 2012. aasta eelarve kulude jaotuse muutmise ettepanek. Jüri Võigemast

9. Vabariigi Presidendi Kohaliku omavalitsuse ja regionaalarengu ümarlaual 26. aprillil 2012. Jüri Võigemast, Mart Järvik

10. ELL juhatuse järgmise koosoleku toimumise aeg. Jüri Võigemast

11. Muud küsimused ja informatsioonid.

Juhatuse koosoleku materjalid (.zip)

Jüri Võigemast

Tegevdirektor