10/05/11

ELL JUHATUSE KOOSOLEKU KUTSE

Eesti Linnade Liidu juhatuse koosolek toimub teisipäeval 10. mail 2011 a. algusega kell 13.00 Tallinnas, ELL büroo saalis (Ahtri 8, III korrus).

Juhatuse koosolekud on avatud kõigile ELL liikmetele.

JUHATUSE koosoleku päevakorras (ettepanek):

1. Kohalikele omavalitsustele üksikisiku tulumaksu laekumine jaanuar-aprill 2011, riigieelarvesse maksude laekumine jaanuar-aprill 2011. Tiit Kirss

2. Üleminek uuele eelnõude infosüsteemile (EIS). Peep Kirsima

3. Kohaliku omavalitsuse tegevusvaldkonnad Riigi eelarvestrateegias 2012-2015, konkurentsivõime kavas Eesti 2020 ja VV tegevusprogrammis 2011-2015. Jüri Võigemast

4. Eelarveläbirääkimiste hariduse- ja noorsootöö valdkonna 21.04.2011 töörühma koosoleku kokkuvõte. Hille Ilves

5. Eelarveläbirääkimiste rahanduse- ja maksupoliitika töörühma 12.05.2011 koosoleku ning keskkonna- ja maaküsimuste töörühma 17.05.2011 koosoleku ettevalmistamine. Jüri Võigemast, Tiit Kirss, Irja Alakivi

6. Rahandusministri määruse „Kohaliku omavalitsuse üksuse ja kohaliku omavalitsuse üksuse arvestusüksuse finantsdistsipliini tagamise meetmete arvutusmetoodika" eelnõu. Tiit Kirss

7. Eesti Asfaldiliidu kiri 29.04.2011 nr 46/11 Ettepanekud bituumeni hinnamuutuste arvestamiseks. Tiit Kirss

8. ELL volikogu koosoleku päevakorra eelnõu. Taavi Aas

9. ELL juhatuse järgmise koosoleku toimumise aeg. Taavi Aas

10. Muud küsimused ja informatsioonid.

10.1. Ülevaade Riigihangete Keskuse tööst aastatel 2008-2010. Margus Lantin, juhatuse liige, Riigihangete Keskus/Hangete Korraldamise MTÜ

Dokumendid (.zip fail)