10/05/16

22.08.19

KUTSE

ELL JUHATUSE koosolek

Eesti Linnade Liidu juhatuse koosolek toimub teisipäeval 10. mail 2016 algusega kell 13.00 Tallinnas, ELL büroo saalis (Ahtri tn 8, III korrus).

Juhatuse koosolekud on avatud kõigile liidu liikmete esindajatele.

(Parkimisinfo maps.google.com lehel – http://bit.ly/8ZyqWA)

JUHATUSE koosoleku päevakorras (ettepanek):

1. Kandideerimise väljakuulutamine ELL esindajate määramiseks Eesti CLRAE (Euroopa Regionaalsete ja Kohalike Omavalitsuste Kongress) delegatsiooni. Kaimo Käärmann-Liive

2. Riigieelarvelise toetuse lepingu sõlmimine Rahandusministeeriumi, ELL ja EMOL poolt info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) kompetentsi tugevdamiseks omavalitsusliitudes. Jüri Võigemast

3. Haldusreformi seaduse eelnõu (200SE) menetlemise hetkeseis II lugemise ettevalmistamiseks Riigikogus (I lugemine 06.04.2016; II lugemine 11.05.2016) Jüri Võigemast

4. Ülevaade Omavalitsusliitude Koostöökogu ja Valitsuskomisjoni eelarveläbirääkimiste vaheprotokollist Riigi eelarvestrateegia 2017-2020 küsimustes ning eelarveläbirääkimistest 2017. aasta eelarvete küsimustes Tiit Kirss, Jüri Võigemast

5. Kokkuvõte riigieelarve strateegiast aastateks 2017-2020 (28.04.2016). Tiit Kirss, Jüri Võigemast

6. Arutelu rahvusvahelise kaitse saajate vastuvõtmise korraldusest kevadel 2016. Anne Läns

7. ELL juhatuse järgmise koosoleku toimumise aeg. Taavi Aas

8. ELL volikogu koosoleku kokkukutsumine. Taavi Aas

9. Muud küsimused ja informatsioonid.
9.1. Kohalikele omavalitsustele laekuva üksikisiku tulumaksu laekumine jaanuar-aprill 2016. Tiit Kirss

9.2. Informatsioon lasteaedade õpetajate palgaküsimuste arutelust Riigikogu kultuurikomisjonis 03.05.2016. Jüri Võigemast

9.3 8-nda Euroopa säästva arengu linnade ja muude omavalitsusüksuste konverentsi sõnum – The Basque Declaration. Irja Alakivi

Jüri Võigemast
Tegevdirektor

Dokumendid (.zip fail)

Haldusreformi seaduse eelnõu (200SE):
http://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/fec18826-0e43-4435-9ba8-598b6ed4ea40/Haldusreformi%20seaduse%20eeln%C3%B5u%20(200%20SE%20I)/

Riigi eelarvestrateegia 2017-2020:
http://www.fin.ee/riigi-eelarvestrateegia

Koostöökogu RES 2017-2020 ja 2017 RE eelarveläbirääkimiste materjalid ning I vaheprotokoll
http://portaal.ell.ee/2417

Pkp nr 9.3: New Pathways for European Cities and Towns to create productive, sustainable and resilient cities for a liveable and inclusive Europe:
http://conferences.sustainablecities.eu/fileadmin/user_upload/_imported/uploads/DOCUMENTS/Basque-Declaration-ENGLISH-WWW.pdf