10/11/15

KUTSE

ELL JUHATUSE koosolek

Eesti Linnade Liidu juhatuse koosolek toimub teisipäeval 10. novembril 2015 algusega kell 13.00 Tallinnas, ELL büroo saalis (Ahtri tn 8, III korrus)

JUHATUSE koosoleku päevakorras (ettepanek):

1. Seisukoha kujundamine ettepanekute esitamiseks Riigikogule Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ja erakooli seaduse muutmise seaduse eelnõu osas. Hille Ilves, Jüri Võigemast

2. ELL ettepanekute kavandamine Riigieelarve strateegia 2017-2020 koostamiseks. (Ootame liikmete ettepanekuid hiljemalt 08. novembriks) Jüri Võigemast, Tiit Kirss

3. Seisukoha kujundamine ettepaneku esitamiseks lõbustusasutuste lahtiolekuaegade reguleerimiseks. Anne Läns

4. Eesti Õpilasmaleva 50. aastapäeva tähistamise (EÕM50) projekti tutvustus. EÕM juht Ott Väli

5. Riigikogu kultuurikomisjoni kohtumine osapoolte ühenduste esindajatega 10.11.2015 kavandatava erakoolide rahastamise muudatuse küsimustes. Hille Ilves, Jüri Võigemast,

6. Muud küsimused ja informatsioonid

6.1 Informatsioon Euroopa Nõukogu Kohalike- ja Piirkondlike Omavalitsuste Kongressi (CLREA) Eesti delegatsiooni uue asendusliikme valimisest. Kaimo Käärmann-Liive

6.2 Informatsioon arengutest keskkonnaküsimuste arutelude valdkonnas. Irja Alakivi

6.3 Kohalikele omavalitsustele laekuva üksikisiku tulumaksu laekumine jaanuar-oktoober 2015. Tiit Kirss

6.4. Informatsioon haldusreformi ekspertkomisjoni tööst. Jüri Võigemast

6.5. Eesti Linnade Suvepäevad 2016,  Ida-Virumaal puhkekeskuses "Suvi" 29.-31. juuli 2016.a. Jüri Võigemast

 

Jüri Võigemast

tegevdirektor