11/01/11

KUTSE

Eesti Linnade Liidu juhatuse koosolek toimub teisipäeval 11. jaanuaril 2011 algusega kell 13.00 Tallinnas, ELL büroo saalis (Ahtri 8, III korrus).

Juhatuse koosolekud on avatud kõigile ELL liikmetele.

JUHATUSE koosoleku päevakorras (ettepanek):

1. Kohalike omavalitsuste ja riigieelarve 2010.aasta maksulaekumised. Tiit Kirss

2. Riigieelarves 2011. aastaks kohaliku omavalitsuse üksuste hariduskulude toetuseks eraldatavate vahendite jaotuse eelnõu. Hille Ilves

3. Munitsipaalkooli õppekoha tegevuskulu piirmäär ühe kuu kohta 2011.aastal.Hille Ilves

4. Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt ELLile ja EMOLile esitatud 2011. aasta pedagoogide palga alammäära kolmepoolse kokkuleppe eelnõu. Jüri Võigemast, Hille Ilves

5. Vabariigi Valitsuse määruse eelnõu „Tervisekaitsenõuded koolieelse lasteasutuse maa-alale, hoonetele, ruumidele, sisustusele, sisekliimale ja korrashoiule" ettevalmistamise käik. Hille Ilves

6. Ettepaneku esitamine Riigikogule ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile teeseaduse §16 (Teehoiu rahastamine) lg 3 muutmiseks. Tiit Kirss

7. Linnade Liidu IKT töörühma koosseisu täiendamine. Jüri Võigemast

8. EMOLi juhatuse ettepanek ühise töörühma moodustamiseks omavalitsusliitude ühinemise küsimuses. Jüri Võigemast

9. ELL 2011. aasta eelarve kinnitamine. Jüri Võigemast

10. Rakvere Linnavalitsuse ettepanek statistika andmise korra muutmise kohta. Jüri Võigemast

11. ELL juhatuse järgmise koosoleku toimumise aeg. Taavi Aas

12. Muud küsimused ja informatsioonid.
12.1. Informatsioon E-Riigi Akadeemia kaasava eelarvemenetluse projektist. Ivar Tallo

12.2. Informatsioon kohaliku omavalitsuse üksuste energiasäästu II vooru investeeringute paketi ettevalmistamisest Kyoto protokolli alusel CO2 kvoodi rahvusvahelises kauplemissüsteemis kavandatud müügituludest. Jüri Võigemast

12.3. Informatsioon Konkurentsivõime kava ‘Eesti 2020' koostamisest ja ettepanekute esitamise tähtaegadest. Ille Allsaar

12.4. Euroopa ühisrahale Eurole ülemineku protsessi korralduse tagasiside. Kaimo Käärmann-Liive

12.5. Linnade ja Valdade päevad 2011, 16.-17. veebruaril. Jüri Võigemast

Juhatuse dokumendid (.zip fail)

Jüri Võigemast
Tegevdirektor