11/02/03

KUTSE

Eesti Linnade Liidu juhatuse koosolek toimub 11.02.2003.

Päevakord:

1. Seaduses "2003. aasta riigieelarve" kohaliku omavalitsuse üksuste tasandusfondi määratud vahendites toimetulekutoetusteks ja muudeks sotsiaaltoetusteks arvestatud eraldistest.

2. Hariduskuludeks määratud vahenditest moodustatud maakondliku reservi kasutamisest ja munitsipaalkoolide õpetajate palkadest.

3. Teehoiu rahastamisest.

4. Krediidi ja Ekspordi Garanteerimise Sihtasutuse KredEx kaudu toetuste andmisest kohalikele omavalitsustele õigusjärgsetele omanikele tagastatud eluruumide üürnike probleemide lahendamiseks.

5. ELL ümberregistreerimisest.

6. ELL 2003. aasta eelarve kinnitamine.

7. ELL esindajatest komisjonides ja töögruppides.

8. Siseministeeriumi ja ELL büroo vahel sõlmitavast lepingust (eurointegratsiooni rahad)

9. Muud küsimused

ELL juhatuse koosoleku protokoll 11.02.2003