11/02/14

21.08.19

KUTSE

ELL JUHATUSE koosolek

Eesti Linnade Liidu juhatuse koosolek toimub teisipäeval 11. veebruaril 2014 algusega kell 13.00 Tallinnas, ELL büroo saalis (Ahtri tn 8, III korrus)

(Parkimisinfo maps.google.com lehel – http://bit.ly/8ZyqWA)

Juhatuse koosolekud on avatud kõigile liidu liikmete esindajatele.

JUHATUSE koosoleku päevakorras (ettepanek):

1. Omavalitsuskorralduse reformi seaduse eelnõu kooskõlastusringil. Sulev Valner,  Siseministeeriumi projektijuht, Väino Tõemets, kohaliku omavalitsuse ja  regionaalhalduse osakonna juhataja

Slaidikava (.PDF)

2. Seisukoha võtmine VV määruse eelnõu „2014. aasta riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele määratud tasandus- ja toetusfondi jaotus ning jaotamise ulatus, tingimused ja kord", sh haridustoetuse jaotus 2014. aastaks kooskõlastamise küsimustes. Tiit Kirss, Jüri Võigemast, Hille Ilves

3. ELL ettepanekud eelarveläbirääkimisteks 2015. aasta riigieelarve kavandamise osas, eelnõu esitamine ELL volikogule. Tiit Kirss, Jüri Võigemast

4. ELL tegevusperioodi 2009-2013 aruanne, eelnõu esitamine ELL üldkoosolekule. Jüri Võigemast

5. ELL tegevussuunad aastateks 2014-2018, eelnõu esitamine ELL üldkoosolekule. Jüri Võigemast

6. ELL 2014. aasta eelarve eelnõu I lugemine ja esitamine ELL volikogule kulude ja tulude kogusumma lõikes. Jüri Võigemast

7. ELL juhatuse järgmise koosoleku toimumise aeg. Jüri Võigemast

8. Muud küsimused ja informatsioonid.

8.1. ELL üldkoosolek ja volikogu uue koosseisu esimene koosolek 27. veebruaril 2014. Jüri Võigemast

8.2. Kümnendad Linnade ja Valdade Päevad – 26.-27. märtsil 2014. Jüri Võigemast

8.3. Üksikisiku tulumaksu laekumine kohalikele eelarvetele jaanuar 2014. Tiit Kirss

Jüri Võigemast
tegevdirektor

Lisatud:
pkp 1. https://www.siseministeerium.ee/omavalitsuskorralduse-reform/

Lisatud:
pkp 2 2014. aasta riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele määratud tasandus- ja toetusfondi jaotus ning jaotamise ulatus, tingimused ja kord

Koosoleku materjalid (.zip)