11/03/03

KUTSE

Eesti Linnade Liidu juhatuse koosolek toimub ELL büroos (Vana-Viru 12) 11. märtsil 2003, algusega kell 15.00.

1. ELL esindajate määramine töögruppidesse
2. 2003. aasta riigieelarvega määratud teehoiurahade jaotamisest
3. ELL 2003. a eelarve arutelu
4. Linnade Liidu ettepanekud 2004. a riigieelarve projektile
5. Informatsioonid
6. Muud küsimused
7. ELL ümberregistreerimise avaldusele allakirjutamine notari juuresolekul (notar saabub kell 17.00)

Infoks 7. päevakorrapunktile:

Kui Te ei saa juhatuse koosolekust osa võtta, siis palume talitada järgmiselt:

1. Saatke Linnade Liidu ümberregistreerimise avaldusele alla kirjutama enda asemel volitatud isik.

2. Volikirja sisu:

Eesti Linnade Liidu juhatuse liikme … (Teie) volikiri, et te volitate enda asemel alla kirjutama Eesti Linnade Liidu juhatuse avaldusele kanda mittetulundusühing "Eesti Linnade Liit" mittetulundus­ühingute ja sihtasutuste registrisse "Kohaliku omavalitsuse üksuste liitude seaduse" §12 lg1 ja lg2 alusel.

(see avaldus koos lisadega esitatakse Tallinna Linnakohtu registriosakonnale)

3. Kinnitage notari juures oma allkirjanäidis.

4. Teie volitatud isik peaks olema Linnade Liidus 11. märtsil kell 17:00, kus notari juuresolekul kõik juhatuse liikmed ja volitatud isikud avaldusele alla kirjutavad. Kaasas peaks tal olema isikut tõendav dokument ning ülaltoodud punktides 2 ja 3 kirjeldatud kaks dokumenti.

Inga Köster
ELL büroo sekretär

ELL juhatuse koosoleku protokoll 11.03.2003