11/03/14

21.08.19

KUTSE

ELL JUHATUSE koosolek

Eesti Linnade Liidu juhatuse koosolek toimub teisipäeval 11. märtsil 2014 algusega kell 13.00 Tallinnas, ELL büroo saalis (Ahtri tn 8, III korrus)

(Parkimisinfo maps.google.com lehel – http://bit.ly/8ZyqWA)

Juhatuse koosolekud on avatud kõigile liidu liikmete esindajatele.

JUHATUSE koosoleku päevakorras (ettepanek):

1. ELL pöördumine uue valitsuskoalitsiooni poole.

2. ELL seisukohad eelarveläbirääkimisteks. ELL ettepanekud Valitsuskomisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu eelarveläbirääkimiteks riigi eelarvestrateegia osas aastateks 2015-2018 ja 2015. aasta riigieelarve osas

3. ELL 2014.a. eelarve kinnitamine kulukirjete lõikes.

4. ELL tegevdirektori töötasust.

5. ELL juhatuse koosolekute ajagraafik ja töökorralduslikud küsimused.

6. Linnade Liidu juhatuse ja volikogu järgmise koosoleku kokkukutsumine ja ettevalmistamine.

6.1. Seisukoha kujundamine ELL esindajate ja nende asendusliikmete määramiseks Omavalitsusliitude Koostöökogu koosseisu.

6.2. Seisukoha kujundamine ELL esindajate kandidaatide saamiseks eelarveläbirääkimiste töörühmade koosseisu.

6.3. Informatsioon ELL esindajate nimetamisest Regioonide Komiteesse.

6.4. Juhatuse esimehe hüvitise määramise ettepanek volikogule.

6.5. Revisjonikomisjoni valimise korraldamisest.

7. Muud küsimused ja informatsioonid.

7.1. Kümnendad Linnade ja Valdade Päevad – 26.-27. märtsil 2014.

7.2. Üksikisiku tulumaksu laekumine kohalikele eelarvetele jaanuar-veebruar 2014. /Ülevaatefail (.xls)/

7.3. Tasandusfondi eelnõu.

7.4. Teede raha jaotus.

7.5. MTÜ Lastekaitse Liidu projekt „Kiusamisest vaba lasteaed ja kool" laienemisplaanist ja ELL projektipartnerina. /Memo (.pdf)/

7.6. Jäätmeseaduse muutmise seadus (455 SE) menetlemise seisust.

7.7. Eesti Vee-ettevõtete Liidu vee hinna memorandumist ja ÜVERT töörühmast.

Tiit Kirss
ELL tegevdirektori kt