11/04/06

KUTSE

Eesti Linnade Liidu juhatuse koosolek toimub teisipäeval 11. aprillil 2006 algusega kell 13.00 ELL büroo ruumides (Ahtri tn 8 III korrus, Tallinn). Osaleda võivad kõik Linnade Liidu liikmete esindajad.

Päevakord (ettepanek):

1. Linnametsade kaitse. Peep Kirsima, Erik Kosenkranius (Keskkonnaministeeriumi metsaosakonn juhataja)

2. Liikme nimetamine eelarve läbirääkimiste keskkonnatöörühma koosseisu. Irja Alakivi

3. Kohaliku omavalitsuse üksuste liitude seaduse ja kollektiivlepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu. Ille Allsaar, Jüri Võigemast, Peep Kirsima

4. Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse eelnõu ja Kohaliku omavalitsuse üksuse maksejõuetuse seaduse eelnõu. Tiit Kirss

5. Regionaalse arengu suunamise seaduse eelnõu. Jüri Võigemast

6. Vabariigi Valitsuse määruse "Maa munitsipaalomandisse andmise kord" eelnõu. Tiit Kirss

7. Hariduse 2007. aasta rahastamismudeli projekt. Ille Allsaar

8. ELL seisukohtade kujundamine (Orm Valtson, Tiit Kirss):

6.1. Riigieelarve eelnõu 2007 osas;

6.2. Riigi eelarvestrateegia 2007-2010 osas;

3.3. RES 2007-2010 osa: Riiklike struktuurivahendite kasutamise strateegia 2007-2013 osas

9. ELL meediakorraldus. Kaidi Roots (Materjal lisatud. Koosolekul on oodatud täiendused, parandused, ettepanekud.)

10. ELL volikogu koosoleku kokkukutsumine ja volikogu koosoleku päevakorra eelnõu.

10.1. ELL seisukohad Omavalitsusliitude Koostöökogu ja Vabariigi Valitsuse ministeeriumidevahelise komisjoni eelarveläbirääkimiste vaheprotokolli osas.

10.2. ELL tegevuskava 2006.

10.3. ELL büroo struktuur ja palgamäärad.

10.4. Juhatuse liikmetele juhatuses täidetud ülesannetega seotud kulude hüvitamise kord.

11. Informatsioonid:

11.1. Eelduste loomine koostööks Soome Omavalitsusliiduga kolmandates riikides. Irja Alakivi
11.2. Informatsioon Aalborg Commitments-ga lõimumise edendamiseks ümarlaua korraldamise ettevalmistustest. Irja Alakivi
11.3. Informatsioon Põllumajandusministri 23.03.2006 kirjast loomakorjuste kogumise ja kõrvaldamise asjus. Irja Alakivi

Jüri Võigemast
Tegevdirektor

Materjalid:
 - Maa munitsipaalomandisse andmise kord
 - Maa munitsipaalomandisse andmise kord (seletuskiri)
 - Regionaalarengu suunamise seadus (eelnõu)
 - Regionaalarengu suunamise seaduse eelnõu seletuskiri
 - Kohaliku omavalitsuse üksuste liitude seaduse ja kollektiivlepingu seaduse muutmise seadus
 - Kohaliku omavalitsuse üksuste liitude seaduse ja kollektiivlepingu seaduse muutmise seaduse eelnõu seletuskiri
 - Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse eelnõu
 - KOV üksuse finantsjuhtimise seaduse seletuskiri
 - KOV maksejõuetuse seaduse eelnõu
 - Maksejõuetuse seaduse seletuskiri
.zip failina