11/05/10

19.08.19

KUTSE

Eesti Linnade Liidu juhatuse koosolek toimub teisipäeval 11. mail 2010 algusega kell 13.00 Tallinnas, ELL büroo ruumides (Ahtri tn 8 III korrus).
(Parkimisinfo maps.google.com lehel – http://bit.ly/8ZyqWA)

Juhatuse koosolekud on avatud kõigile ELL liikmetele.

JUHATUSE koosoleku päevakorras (ettepanek):

1. Kohalike omavalitsuste ja riigieelarve maksulaekumised 01. jaanuar – 30. aprill 2010. Tiit Kirss

2. Omavalitsusliitude Koostöökogu ja Valitsuskomisjoni käesoleva aasta 19.04.2010 koosoleku kokkuvõte. Taavi Aas, Mihkel Juhkami, Jüri Võigemast

3. ELL seisukoha kujundamine omavalitsusliitude ja Valitsuskomisjoni eelarveläbirääkimiste I vaheprotokolli eelnõu osas. (Riigi eelarvestrateegia dokumendi aastateks 2011-2014 ja kohaliku omavalitsuse arengu üldised küsimused). Jüri Võigemast

4. ELL ja EMOL ettepanek rahandusministriga kohtumiseks eelarve- ja muude küsimuste arutamiseks. Taavi Aas, Jüri Võigemast

5. Koolieelsete lasteasutuste tervisekaitse, tervise edendamise ja päevakava koostamise uuendatud nõuete määruse rakendamise küsimused. Kokkuvõte, ettepanekud ning muude valdkondade järelevalve rakendamise küsimused. Hille Ilves, Jüri Võigemast

6. ELL pöördumine Riigikogu juhatuse ja õiguskantsleri poole kohalike omavalitsuste tegutsemistingimusi oluliselt mõjutavate eelnõude ettevalmistamise ja menetluse korraldamise küsimustes. Jüri Võigemast

7. Euroopa Nõukogu Kohalike ja Piirkondlike Omavalitsuste Kongressi (CLRAE) delegatsiooni visiit Eestisse 26.-27. aprillil 2010. Kokkuvõte ja monitooringu edasine ajagraafik. Mihkel Juhkami, Jüri Võigemast

8. ELL 2010. aasta eelarve muudatuse ettepanek. Jüri Võigemast

9. Seaduseelnõude menetlemine Riigikogus:

9.1. Kohaliku omavalitsuse finantsjuhtimise seaduse (KOFS; 366 SE II-2) eelnõu menetlemise hetkeseis. Tiit Kirss

9.2. Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse (PGS; 412 SE II-1) eelnõu menetlemise hetkeseis. Hille Ilves

10. Ministeeriumite poolt e-õiguses kooskõlastamiseks esitatud määruste eelnõud:

10.1. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 14. aprilli 2004.a määruse nr 76 „Kauba ja teenuse hinna avaldamise nõuded" muutmine.

10.2. Vabariigi Valitsuse määruse "Ettevõtluskeskkonna arendamiseks riigile kuuluva äri-, tootmis-, transpordi- ja sotsiaalmaa otsustuskorras võõrandamise ja hoonestusõigusega koormamise tingimused ja kord."

11. Informatsioon Soome Kohalike ja Regionaalsete Omavalitsuste Liidu (Kuntaliitto) uue tegevdirektori Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma ja rahvusvahelise koostöö sekretäri Helena Johanssoni visiidist Eestisse 27.04.2010. Irja Alakivi

12. Muud küsimused ja informatsioonid.

12.1. Informatsioon rahvusvahelisest konkursist "Kas sinul on häid lahendusi kliimamuutuste vastu, millest ka teised võiksid kasu saada?" Irja Alakivi

12.2. Kohalike teede hoolduse vahendite kasutamine jaanuar-märts 2010. Tiit Kirss

Jüri Võigemast
Tegevdirektor