ELVL juhatuse ja volikogu koosolek 11.juuni 2019

ELVL ühine juhatuse ja volikogu koosolek toimub 11. juunil 2019 algusega kell 11.00, Järveküla koolis  (Reti tee 20, Peetri küla, Rae vald, Harjumaa). Google Maps link Järveküla kooli asukohale.
 

Volikogu koosoleku päevakorra projekt:

1. Rae vallavanema tervitused. Mart Võrklaev, Rae vallavanem

2. Sotsiaalvaldkonna lähiaja muudatustest ja plaanidest. Tanel Kiik, sotsiaalminister; Pikaajalise hoolduse korralduse ja erivajadusega inimeste poliitika kaasajastamine. Häli Tarum, sotsiaalministeeriumi hoolekande osakonna juhataja
  Sotsiaalministri slaidikava
  Pikaajalise hoolduse korralduse ja erivajadusega inimeste poliitika kaasajastamine - slaidikava

3. KOV valdkonna tegevused Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammis ja ülevaade kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise protsessist. Sulev Valner, rahandusministeeriumi regionaalhalduspoliitika osakonna nõunik
  Slaidikava

4. Olmejäätmete ringlussevõtu tõhustamise ettepanekud ja lähiaja tegevused. Kaupo Heinma, Keskkonnaministeeriumi asekantsler

  Slaidikava

5. ELVL volikogu poolt 03.04.2018 kinnitatud „Juhatuse liikmetele juhatuses täidetud ülesannetega seotud kulude hüvitamise korra" muutmine. Jan Trei, asedirektor

  ELVL volikogu otsuse projekt (11.06.2019)

6. Liidu revisjonikomisjoni kontrollakti kinnitamine. ELVL revisjonikomisjoni esindaja

  Eesti Linnade ja Valdade Liidu 2018. aasta finants-majandustegevuse revisjon

7. Liidu 2018. aasta majandusaasta aruande kinnitamine. Jan Trei, asedirektor

  Eesti Linnade ja Valdade Liidu majandusaasta aruanne

  Sõltumatu vandeaudiitori aruanne

  Eesti Linnade ja Valdade Liidu tegevusaruanne 2018

8. Ülevaade 2018 liidu eelarve täitmisest. Ene Millert, raamatupidaja

  ELVL eelarve täitmine 2018

9. ELVL volikogu järgmise koosoleku toimumise aeg 10.09.2019 Tiit Terik, ELVL juhatuse esimees

10. Muud küsimused ja informatsioonid

10.1 Ülevaade riigieelarve läbirääkimistest Valitsuskomisjoniga. Tiit Terik, ELVL juhatuse esimees, Jan Trei, asedirektor

Valitsuskomisjoni ja Eesti Linnade ja Valdade Liidu esindajate läbirääkimiste 17. mail 2019 a. kohtumise protokoll ja muud materjalid on leitavad - SIIT

10.2 Ülevaade toimunud Eesti-Soome sõpruslinnade ja valdade kokkutulekust Pärnus 24.-25. mail 2019. Toivo Riimaa, ELVL asedirektor; Ott Kasuri, ELVL arendusjuht