KUTSE
 
ELVL juhatuse ja volikogu koosolek
 
Eesti Linnade ja Valdade Liidu juhatuse ja volikogu koosolek toimub teisipäeval 11. septembril 2018, algusega kell 13.00  Tallinnas, Hotell Euroopa konverentsikeskuses (Paadi tn 5).
 
Päevakord (ettepanek):
 
1. „Uus ajastu?" kohalike omavalitsuste finantsvaldkonnas.  Andrus Jõgi, Rahandusministeeriumi kohalike omavalitsuste finantsjuhtimise osakond, nõunik
 
2. Seisukoha kujundamine Valitsuskomisjoni ja ELVL eelarveläbirääkimiste lõpp-protokolli osas:
 
 2.1. Rahanduse- ja maksupoliitika töörühm, Jüri Võigemast, ELVL tegevdirektor;
 2.2. Hariduse ja noorsoovaldkonna töörühm, Hille Ilves, ELVL nõunik;
 2.3. Kultuuri- ja spordivaldkonna töörühm. Hille Ilves, ELVL nõunik
 2.4. Töö-, sotsiaal- ja tervise töörühm, Mailiis Kaljula, ELVL nõunik
 2.5. Transpordi ja teede töörühm, Märt Moll, ELVL nõunik
 2.6. Keskkonna ja maaküsimuste töörühm, Irja Alakivi, ELVL nõunik 
 2.7. Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia töörühm, Henri Pook, ELVL IKT spetsialist-projektijuht
 
3. Seisukoha kujundamine Riigikogu menetluses oleva Jäätmeseaduse eelnõu (495SE) osas. Irja Alakivi, ELVL nõunik
 
4. ELVL lõimumise töörühma koosseisu kinnitamine. Jan Trei, ELVL asedirektor, Hille Ilves, ELVL nõunik
 
5. Valitsuskomisjoni ja ELVL eelarveläbirääkimiste töörühmade koosseisude muudatused. Jüri Võigemast, ELVL tegevdirektor
 
6. CLLD/LEADER multifondide töögrupi ettepanek ELVL-le ühiste kavatsuste kokkuleppes osalemiseks kogukonna juhitud kohaliku arengu rakendamiseks Euroopa Liidu erinevate struktuuri- ja investeerimisfondide toel (tööversioon lisatud). Jüri Võigemast, ELVL tegevdirektor
 
7. Seisukoha kujundamine EL struktuurivahendite 2021-2027 perioodi kaaluka mõjuga üldtingimuste EL poolsete ettepanekute osas. Ott Kasuri, ELVL arendusjuht
 
8. Seisukoha kujundamine Ruumiloome ekspertrühma lõpparuande eelnõu osas. Angelika Kallakmaa-Kapsta, liidu esindaja ekspertrühmas,  Jüri Võigemast, ELVL tegevdirektor
 
9. ELVL 2018. aasta eelarve muudatus - projektipõhiste toetuste lisandumine. Jüri Võigemast, ELVL tegevdirektor, Ene Millert, raamatupidaja
 
10. Informatsioon ELVL ja liidu liikmete IKT valdkonna koostöö ja ning finantseerimismehhanismide aruteludest. Henri Pook, ELVL IKT spetsialist-projektijuht
 
11. Rahandusministeeriumi ja omavalitsusliitude poolt sõlmitud lepingu nr 1.9-8/707, sõlmitud 16.05.2016, lisa (RAM, RMIT, ELVL koostöö) kooskõlastamine. Henri Pook, ELVL IKT spetsialist-projektijuht
 
12. Eesti Linnade ja Valdade Liidu 2019. aasta liikmemaksu kinnitamine. Jüri Võigemast, ELVL tegevdirektor
 
13. ELVL taotlus ja läbirääkimised, Tallinnas Roosikrantsi 12 kinnistu tasuta üleandmiseks ELVL-ile – käsitluste hetkeseis. Jüri Võigemast, ELVL tegevdirektor
 
14. Seisukoha võtmine ELVL büroo asukoha variantide osas. Ott Kasuri, ELVL arendusjuht, Jüri Võigemast, ELVL tegevdirektor 
 
15. ELVL juhatuse järgmise koosoleku toimumise aeg (ettepanek 09. oktoober 2018). Taavi Aas, ELVL juhatuse esimees 
 
16. Muud küsimused ja informatsioonid:
 
 16.1. Korruptsioonivastase seaduse rakendamine kohalikes omavalitsustes - huvide konflikti küsimused. Jüri Võigemast, ELVL tegevdirektor
 
 16.2. Informatsioon III Omavalitsuspäevast – 28.09.2018, Narva. Ott Kasuri, ELVL arendusjuht
 
ELVL juhatuse koosolekud on kõigile liikmetele avatud.
 
Jüri Võigemast
Tegevdirektor