11/09/18

Eelinfo

Järgmine Eesti Linnade ja Valdade Liidu juhatuse ja volikogu koosolek toimub 11. septembril algusega kell 13:00  Hestia Hotel Europa konverentsikeskusesPaadi 5, Tallinn.

Päevakorra ja dokumendid avaldame sellel lehel nädal enne koosoleku algust. 

FB event: https://www.facebook.com/events/486845385125411/

KUTSE

ELVL juhatuse ja volikogu koosolek

Eesti Linnade ja Valdade Liidu juhatuse ja volikogu koosolek toimub teisipäeval 11. septembril 2018, algusega kell 13.00 Tallinnas, Hotell Euroopa konverentsikeskuses (Paadi tn 5).

Päevakord (ettepanek):
Fail (.docx)

1. „Uus ajastu?" kohalike omavalitsuste finantsvaldkonnas. Andrus Jõgi, Rahandusministeeriumi kohalike omavalitsuste finantsjuhtimise osakond, nõunik

2. Seisukoha kujundamine Valitsuskomisjoni ja ELVL eelarveläbirääkimiste lõpp-protokolli osas:
   2.1. Rahanduse- ja maksupoliitika töörühm, Jüri Võigemast, ELVL tegevdirektor;
   2.2. Hariduse ja noorsoovaldkonna töörühm, Hille Ilves, ELVL nõunik;
   2.3. Kultuuri- ja spordivaldkonna töörühm. Hille Ilves, ELVL nõunik
   2.4. Töö-, sotsiaal- ja tervise töörühm, Mailiis Kaljula, ELVL nõunik
   2.5. Transpordi ja teede töörühm, Märt Moll, ELVL nõunik
   2.6. Keskkonna ja maaküsimuste töörühm, Irja Alakivi, ELVL nõunik 
   2.7. Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia töörühm, Henri Pook, ELVL IKT spetsialist-projektijuht
Lõpp-protokoll (eelnõu) (.docx)
Lõpp-protokolli Lisa 1 (eelnõu) (.docx)

3. Seisukoha kujundamine Riigikogu menetluses oleva Jäätmeseaduse eelnõu (495SE) osas. Irja Alakivi, ELVL nõunik
Jäätmeseaduse eelnõu (495SE): 
https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/7800d200-4c2a-4f4b-a9d8-667c2a5cce9b/Jäätmeseadus
ELVL kirja eelnõu Riigikogu keskkonnakomisjonile (.docx)

4. ELVL lõimumise töörühma koosseisu kinnitamine. Jan Trei, ELVL asedirektor, Hille Ilves, ELVL nõunik
Eelnõu (.docx)

5. Valitsuskomisjoni ja ELVL eelarveläbirääkimiste töörühmade koosseisude muudatused. Jüri Võigemast, ELVL tegevdirektor

6. CLLD/LEADER multifondide töögrupi ettepanek ELVL-le ühiste kavatsuste kokkuleppes osalemiseks kogukonna juhitud kohaliku arengu rakendamiseks Euroopa Liidu erinevate struktuuri- ja investeerimisfondide toel (tööversioon lisatud). Jüri Võigemast, ELVL tegevdirektor
Ettepanek (.docx)

7. Seisukoha kujundamine EL struktuurivahendite 2021-2027 perioodi kaaluka mõjuga üldtingimuste EL poolsete ettepanekute osas. Ott Kasuri, ELVL arendusjuht
Fail (.docx)

8. Seisukoha kujundamine Ruumiloome ekspertrühma lõpparuande eelnõu osas. Angelika Kallakmaa-Kapsta, liidu esindaja ekspertrühmas, Jüri Võigemast, ELVL tegevdirektor
Lõpparuanne (.docx)

9. ELVL 2018. aasta eelarve muudatus – projektipõhiste toetuste lisandumine. Jüri Võigemast, ELVL tegevdirektor, Ene Millert, raamatupidaja
Fail (.pdf)

10. Informatsioon ELVL ja liidu liikmete IKT valdkonna koostöö ja ning finantseerimismehhanismide aruteludest. Henri Pook, ELVL IKT spetsialist-projektijuht

11. Rahandusministeeriumi ja omavalitsusliitude poolt sõlmitud lepingu nr 1.9-8/707, sõlmitud 16.05.2016, lisa (RAM, RMIT, ELVL koostöö) kooskõlastamine. Henri Pook, ELVL IKT spetsialist-projektijuht
Eelnõu (.docx)

12. Eesti Linnade ja Valdade Liidu 2019. aasta liikmemaksu kinnitamine. Jüri Võigemast, ELVL tegevdirektor
Fail (.docx)
Seletuskiri (.docx)

13. ELVL taotlus ja läbirääkimised, Tallinnas Roosikrantsi 12 kinnistu tasuta üleandmiseks ELVL-ile – käsitluste hetkeseis. Jüri Võigemast, ELVL tegevdirektor
Informatsioon (.docx)

14. Seisukoha võtmine ELVL büroo asukoha variantide osas. Ott Kasuri, ELVL arendusjuht, Jüri Võigemast, ELVL tegevdirektor
Variandid (.docx)

15. ELVL juhatuse järgmise koosoleku toimumise aeg (ettepanek 09. oktoober 2018). Taavi Aas, ELVL juhatuse esimees

16. Muud küsimused ja informatsioonid:
   16.1. Korruptsioonivastase seaduse rakendamine kohalikes omavalitsustes – huvide konflikti küsimused. Jüri Võigemast, ELVL tegevdirektor
            Memo (.docx)
   16.2. Informatsioon III Omavalitsuspäevast – 28.09.2018, Narva. Ott Kasuri, ELVL arendusjuht
            Kutse (.docx)
            Kava (.docx)

ELVL juhatuse koosolekud on kõigile liikmetele avatud.

Jüri Võigemast 
Tegevdirektor

Dokumendid (.zip)