11/10/11

ELL JUHATUSE KOOSOLEKU KUTSE

Eesti Linnade Liidu juhatuse koosolek toimub teisipäeval, 11. oktoobril 2011 a. algusega kell 13.00 Tallinnas, ELL büroo saalis (Ahtri 8, III korrus).

Juhatuse koosolekud on avatud kõigile ELL liikmetele.

JUHATUSE koosoleku päevakorras (ettepanek):

1. Üksikisiku tulumaksu laekumine kohalikele eelarvetele jaanuar – september 2011. Tiit Kirss

2. Seisukoha kujundamine ettepanekute osas "Eesti Euroopa Liidu poliitika 2011-2015"eelnõu kohta. Ille Allsaar

3. Seisukoha kujundamine 2012. aasta riigieelarve seadusega seonduvalt kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse (KOFS) muutmise seaduse eelnõu osas. Tiit Kirss, Jüri Võigemast

4. Kohalike omavalitsuste tulubaasi taastamise ettepaneku esitamine Riigikogule seoses 2012. aasta riigieelarve eelnõu menetlemisega. Jüri Võigemast

5. Ettepanekud Vabariigi Valitsuse korralduse eelnõu „Üldharidussüsteemi arengukava aastateks 2007-2013" täiendused perioodiks 2011-2013 ja 2011-2013 rakendusplaani 
osas. Hille Ilves

6. Siseministeeriumi poolt ministeeriumitele ja omavalitsusliitudele esitatud kiri ja materjalid kohalike omavalitsuste täidetavate ülesannete määratlemise ettepanekute esitamiseks tähtajaga 01.12.2011. Jüri Võigemast

7. Puuetega inimeste õiguste konventsiooni ratifitseerimise seaduse eelnõu. Hille Ilves

8. Maa-ameti, Keskkonnaministeeriumi ja Põllumajandusministeeriumi poolt 29.11.2011 korraldatava maareformi konverentsi ettevalmistamisest. Tiit Kirss, Irja Alakivi

9. ELL juhatuse järgmise koosoleku toimumise aeg. Jüri Võigemast

10. Muud küsimused ja informatsioonid.
10.1. Laiapõhjalise kohaliku omavalitsuse mõttekoja moodustamise ettepaneku aruteludest. Jüri Võigemast

10.2. Siseministeeriumi poolt esitatud ettepanek Kodanikupäeva aumärgi kandidaadi esitamiseks. Jüri Võigemast

Jüri Võigemast
Tegevdirektor

Dokumendid (.zip fail)