11/10/16

21.08.19

KUTSE

Lp linnade liidu liikmed

Eesti Linnade Liidu juhatuse koosolek toimub teisipäeval 11. oktoobril 2016 algusega kell 13.00 Tallinnas, ELL büroo saalis (Ahtri tn 8, III korrus).
Juhatuse koosolekud on avatud kõigile liidu liikmete esindajatele.

JUHATUSE koosoleku päevakorras (ettepanek):

1. Haldusreformi järgmise etapi kavandamine – valdkonnaseaduste ettevalmistamisest. Ave Viks, Rahandusministeerium, regionaalhalduse osakond, nõunik
Haldusreformi seaduse eelnõu EISis koos kooskõlastusprotsessis esitatud seisukohtadega:
http://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/38dec632-10db-4a5f-a6ca-29c18e9794b3#pqdih4MQ

2. Kohalike omavalitsuste infotehnoloogia strateegia ja tegevuskava ettevalmistamine Rahandusministeeriumi, ELL ja EMOL koostöös. Henri Pook, EMOL/ELL KOV IKT nõunik-projektijuht

3. Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi informatsioon taotluste lisandumisest: 21.09.2016 Tõstamaa Vallavolikogu ja 27.09.2016 Haaslava ja Karksi vallavolikogude poolt esitatud taotluse kohta haldusreformi seaduse osas. Anne Läns

4. Kohalike omavalitsuste haridustoetus riigieelarves ning Riigikontrolli audit Haridustoetuse kasutamine valdades ja linnades. Hille Ilves
Riigikontrolli audit: Haridustoetuse kasutamine valdades ja linnades:
http://www.riigikontroll.ee/Riigikontrollipublikatsioonid/Auditiaruanded/tabid/206/Audit/2409/language/et-EE/Default.aspx

5. Õiguskantsleri kiri: Kohaliku omavalitsuse sotsiaalteenuste osutamise kohustuslikkus. Anne Läns

6. Kohalike omavalitsuste eelarvetulude kajastamisest 2017. aasta riigieelarve eelnõus. Tiit Kirss

7. ELL juhatuse järgmise koosoleku toimumise aeg. Taavi Aas

8. Muud küsimused ja informatsioonid.
8.1. Kohalikele omavalitsustele laekuva üksikisiku tulumaksu laekumine jaanuar-september 2016. Tiit Kirss

8.2. Omavalitsusliitude Koostöökogu ja Valitsuskomisjoni eelarveläbirääkimiste lõpp-protokoll 2017. aasta riigieelarve küsimustes. Tiit Kirss,
Eelarveläbirääkimiste lõpp-protokoll 2017 aasta eelarvete küsimuses:
http://portaal.ell.ee/18626

Jüri Võigemast
Tegevdirektor

Juhatuse dokumendid (.zip fail)