11/11/03

KUTSE

Eesti Linnade Liidu juhatuse koosolek toimub 11. novembril algusega kell 13.00, ELL büroos Ahtri 8 (III korrus).

Päevakord:
1. Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu Sihtasutuse tegevusest. (Deiw Rahumägi)

2. Munitsipaalkoolide rahastamise kavadest. (Jaak Aab)

3. Sotsiaalhoolekande korraldamise muudatuste kavadest. (Ille Allsaar)

4. Ühiskondlikust leppest. (Margus Lepik, Jaak Aab)

5. ELL büroo direktori ametijuhendi kinnitamine. (Margus Lepik)

6. Omavalitsussõbra 2003 kandidaatide esitamine. (Jaak Aab) NB! Palume esmaspäevaks büroosse teada anda võimalike kandidaatide nimesid!

7. Muud küsimused:
informatsioon omavalitsusliitude esindajate kohtumisest Riigikogu rahanduskomisjoniga. (Jüri Võigemast, Jaak Aab)

8. Eesti Korteriühistute Liidu pöördumine. (Tiit Kirss)

9. Võimalikust teabepäeva korraldamisest omavalitsusjuhtidele teemal Euroopa kohaliku omavalitsuse harta täitmisest Eestis (Irja Alakivi)

2003-11-11 ELL juhatuse protokoll