11/11/14

21.08.19

KUTSE

ELL JUHATUSE koosolek

Eesti Linnade Liidu juhatuse koosolek toimub teisipäeval, 11. novembril 2014 algusega kell 13.00 Tallinnas, ELL büroo saalis (Ahtri tn 8 III korrus).

(Parkimisinfo maps.google.com lehel – http://bit.ly/8ZyqWA)

Juhatuse koosolekud on avatud kõigile liidu liikmete esindajatele.

JUHATUSE koosoleku päevakorras (ettepanek):

1. Keskkonnatasude muutmise põhimõtted ja eesmärk, peamised muudatused. Aire Rihe Keskkonnaministeerium, keskkonnatasude büroo nõunik, Irja Alakivi

2. Riigikohtu lahend kohtuasjas nr 3-4-1-26-14, Tallinna Linnavolikogu taotluse osas tunnistada erakooliseaduse § 222 kehtetuks või kujunenud olukord põhiseaduse vastaseks. Anne Läns

3. Seisukoha kavandamine mitteametlikul konsulteerimisel meetme „Linnapiirkondade jätkusuutlik areng" eelnõu osas. Jüri Võigemast

4. Seisukoha kavandamine mitteametlikul konsulteerimisel meetme „Ida-Virumaa jätkusuutlik areng" eelnõu osas. Jüri Võigemast

5. Seisukoha kujundamine kemikaaliseaduse eelnõu osas. Anne Läns

6. Seisukoha kavandamine toetuse andmise tingimuste eelnõu osas meetmes „Veemajandustaristu arendamine" avatud taotlemise korral. Jüri Võigemast

7. Kooliturvalisusest. Arutelu. Hille Ilves

8. ELL juhatuse järgmise koosoleku toimumise aeg. Taavi Aas

9. Muud küsimused ja informatsioonid

9.1. Üksikisiku tulumaksu laekumine kohalike omavalitsuste eelarvetele 2014. aastal
(10 kuud) Tiit Kirss

9.2. Aadressiandmete süsteemi (ADS) korrastamise finantseerimine. Tiit Kirss

9.3. Ülevaade olukorrast seoses EL Regioonide Komitee mandaadiperioodiga 2015-2020 (riikide delegatsioonide suurus) Kaimo Käärmann-Liive

8.4. Riigikontrolli aastaraport (kohalikke omavalitsusi puudutavad märkused). Jüri Võigemast

9.5. Tagasiside ELL ettepanekutele Riigikogule kohalike omavalitsuste tulubaasi tugevdamiseks. Tiit Kirss, Jüri Võigemast

9.5. Linnade ja Valdade Päevad 2015. 25.-26. märtsil Sokos Hotel Viru
Konverentsikeskuses. Inga Köster

Koosoleku materjalid (.zip)

Jüri Võigemast
tegevdirektor

Riigikohtu lahend kohtuasjas nr 3-4-1-26-14:
http://www.riigikohus.ee/?id=11&tekst=RK/3-4-1-26-14

Kemikaaliseaduse eelnõu

Riigikontrolli aastaraport:
http://www.riigikontroll.ee/Suhtedavalikkusega/Pressiteated/tabid/168/ItemId/719/amid/557/language/et-EE/Default.aspx