KUTSE
 
ELVL juhatuse ja volikogu koosolek
 
Eesti Linnade ja Valdade Liidu juhatuse ja volikogu koosolek toimub teisipäeval 11. detsembril 2018, algusega kell 11.00 Tallinnas, Hotell Euroopa konverentsikeskuses (Paadi tn 5).
 
Päevakord (ettepanek):
 
1. Haridusvaldkonna väljakutsed ja võimalused – 2019 ja perspektiiv. Mailis Reps, haridus- ja teadusminister
 
2. Sidevõrgu üleriigilisest rajamisest. Taavo Randna, jaotusvõrgu ettevõtte Elektrilevi OÜ juhatuse liige
 
3. Eesti Linnade ja Valdade Liidu 2019. aasta liikmemaksu ja liikmemaksu töörühma koosseisu kinnitamine. Jüri Võigemast, ELVL tegevdirektor
 
4. Alutaguse valla pöördumine riigimaanteedel bussipeatuste väljaehitamise, remondi, hoolduse ja korrashoiu ning nõudepeatuste küsimuses. Tiina Üksvärav, ELVL nõunik, Märt Moll, ELVL nõunik
 
5. Omavalitsuste tagasiside MKM poolsele ettepanekule riigile kuuluvate kõrvalmaanteede üleandmiseks kohalikele omavalitsustele. Märt Moll, ELVL nõunik
 
6. Seisukoha kujundamine seoses Justiitsministeeriumi ettepanekuga ELVL-le kogukondliku kuriteoennetuse tugevdamise projekti koordineerimiseks Eestis (Norra ja EMP finantsmehhanismide toetuse vahendid Eestile). Jan Trei. ELVL asedirektor
 
7. PLATFORMA ehk kohalike ja piirkondlike omavalitsuste Euroopa arengukoostöö (arenguabi) platvormi tegevuse uuendamine. Toivo Riimaa, ELVL asedirektor
 
8. Liidu esindajate määramine CPMR (Conference of Peripheral Maritime Regions) Läänemere komisjoni täitevkomitees ja poliitika büroos. Toivo Riimaa, ELVL asedirektor
 
9. Omavalitsuste teavitustegevus valdade ja linnade infolehtedes. (Riigikontrolli aruanne Riigikogule 23.11.2018).
 
10. ELVL juhatuse ja volikogu koosolekute ajakava ettepanek 2019 aastaks. Taavi Aas, ELVL juhatuse esimees, Jüri Võigemast, ELVL tegevdirektor
 
11. ELVL juhatuse järgmise koosoleku toimumise aeg (ettepanek 15. jaanuar 2019). Taavi Aas, ELVL juhatuse esimees
 
12. Muud küsimused ja informatsioonid:
 
12.1. Ministeeriumite ja ELVL vahelise lõimumise valdkondliku läbirääkimiste töörühma moodustamisest. Jan Trei, ELVL asedirektor
 
12.2. Kultuuriministeeriumi „Regionaalsete tervisespordikeskuste väljaarendamise toetamise tingimused ja kord perioodil 2019–2022" määruse eelnõust. Hille Ilves, ELVL nõunik
 
12.3. Ettepanekute kavandamine ELVL 2020 eelarveläbirääkimisteks. Jüri Võigemast, ELVL tegevdirektor
 
12.4. XV Linnade ja Valdade Päevad 12.-13. veebruaril 2019 Hotell Viru konverentsikeskuses. Jüri Võigemast, ELVL tegevdirektor
 
Jüri Võigemast 
Tegevdirektor