Valitsuskomisjoni ning Eesti Linnade ja Valdade Liidu delegatsiooni kultuuri- ja spordivaldkonna töörühma koosolek 12.02.2021 nr 1-5/82

KOOSOLEKU PROTOKOLL
 
Valitsuskomisjoni ning Eesti Linnade
ja Valdade Liidu delegatsiooni kultuuri- ja
spordivaldkonna töörühma koosolek                                                            12.02.2021 nr 1-5/82
 
Toimus virtuaalkoosolek 10.02.2021
 
Algus kell 10:30, lõpp kell 12:00
 
Juhatas: Tarvi Sits (Kultuuriministeeriumi kantsler)
 
Protokollis: Merju Künnapuu (Kultuuriministeeriumi finantsosakonna juhataja)
 
Koosolekul osalesid: Eino Pedanik, Kaie Küngas, Hillar Sein, Veljo Lamp, Marika Saar, Krista Dreger, Ott Kasuri, Kädi Koppe, Jan Trei, Toomas, Johanson, Tarvi Pürn, Taaniel Raudsepp.
 
Puudusid: Anneli Rants, Keio Soomelt, Madis Kallas, Kalju Kertsmik.
 
PÄEVAKORD:
1. Rahandusministeeriumi esindaja Karl Annuse ettekanne „https://minuomavalitsus.fin.ee/ veebilehel KOV teenuste hindamisest ja selle edasistest arengutest".
2. Kultuuri- ja spordivaldkonna töörühma ettepanekute sisuline arutelu, otsuste tegemine ning sisendi andmine 2022-2022 riigieelarve strateegia ja 2022. aasta riigieelarvega seotud valitsuskomisjoni ning Eesti Linnade ja Valdade Liidu vaheliste läbirääkimiste protokolli.
 
Kultuuri ja spordi valdkonna töörühma ettepanekud koos selgituste, lisainfo ja kokkulepetega toodud SIIN. (.pdf)
 
 
Koosoleku juhataja                                                                  Protokollija
(allkirjastatud digitaalselt)                                                        (allkirjastatud digitaalselt)
Tarvi Sits                                                                                  Merju Künnapuu
kantsler                                                                                    finantsosakonna juhataja