12/01/16

22.08.19

KUTSE

ELL juhatuse koosolek

Lp linnade liidu liikmed

Eesti Linnade Liidu juhatuse koosolek toimub teisipäeval, 12. jaanuaril 2016 algusega kell 13.00 Tallinnas, ELL büroo saalis (Ahtri tn 8, III korrus). Juhatuse koosolekud on avatud kõigile liidu liikmetele.

JUHATUSE koosoleku päevakorras (ettepanek):

1.    ELL seisukoha kujundamine haridusseaduse eelnõu osas. Hille Ilves, Jüri Võigemast
2.    ELL seisukoha kujundamine haldusreformi seaduse eelnõu osas. Jüri Võigemast, Tiit Kirss
3.    ELL ja Omavalitsusliitude Koostöökogu ettepanekute ettevalmistamise protsess eelarveläbirääkimisteks Valitsuskomisjoniga 2017. aasta riigieelarve küsimustes. Tiit Kirss, Jüri Võigemast
4.    ELL juhatuse järgmise koosoleku toimumise aeg. Taavi Aas
5.    ELL volikogu koosoleku kokkukutsumine 09.02.2016. Taavi Aas
6.    Muud küsimused ja informatsioonid.
   6.1    Informatsioon Omavalitsusliitude Koostöökogu koosolekust 21.12.2015 ja ettepanekutest Riigieelarve strateegia 2017-2020 dokumendi koostamiseks. Jüri Võigemast, Tiit Kirss
   6.2 Kohalike omavalitsuste tasandus- ja toetusfondi esialgsed arvestused 2016 aastaks Tiit Kirss
   6.3 Informatsioon Pariisi kliimakonverentsi tulemustest. Irja Alakivi
   6.4 Kohalike omavalitsuste eelarvetele laekunud üksikisiku tulumaks:  jaanuar-detsember 2015. Tiit Kirss

Jüri Võigemast
Tegevdirektor

Haldusreformi seaduse eelnõu EISis:
http://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/38dec632-10db-4a5f-a6ca-29c18e9794b3#pqdih4MQ

Haridusseaduse eelnõu EISis:
http://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/0f5050ee-b505-4a69-82c3-d85961b500f4#2Tws7CJP

2016 aasta tasandus- ja toetusfondi esialgsed arvestused:
http://www.fin.ee/tasandus-ja-toetusfond

ELL ja EMOL ettepanekud RES 2017-2020 koostamiseks 30.12.2015:
http://portaal.ell.ee/18529

Pariisi kliimakonverentsist KOV portaalis:
http://portaal.ell.ee/14805

Dokumendid (.zip fail)