12/01/21 ELVL juhatuse koosolek

ELVL juhatuse koosolek 12.01.2021 kell 11.00  TEAMS-is   
 

Päevakorras:

1. V Omavalitsuspäeva deklaratsiooni üleandmine

Sulev Lääne
Aivar Kokk
Tiiu Aro

 

2. COVID-19 vaktsineerimiskava tutvustamine

Sotsiaalministeeriumi esindajad:
Maris Jesse, sotsiaalministeeriumi asekantsler
Kärt Sõber, rahvatervise osakonna nõunik
Sille Pihlak, rahvatervise osakonna nõunik

ELVL kodulehe uudis SIIN
Juhatuse koosolekul näidatud slaidikava (.pdf)

3. Maa hindamise seaduse, maamaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seadus

Liidu liikmete ettepanekuid oodatakse 19. jaanuariks 2021.

Tiit Terik, ELVL juhatuse esimees
Eha Võrk, Tallinna abilinnapea

4. Ülevaade omavalitsuste ettepanekutest EL 2021+ struktuurivahendite ja õiglase ülemineku fondi rahaliste vahendite kasutamiseks

Jan Trei, ELVL asedirektor
Toomas Johanson, ELVL nõunik

Lisa1: ELVL_valdkonnad_EL 2021+ KOV ettepanek (.xls)
Lisa2: Ülevaade KOV ettepanekutest EL 2021+ (.docx)
Juhatuse koosolekul näidatud slaidikava (.pptx)
 

5. ELVL 2021 hankeplaani kinnitamine

Henri Pook, KOV IKT kompetentsikeskuse projektijuht

Lisa1: ELVL hankeplaan 2021
 

6. Riigihangete „Kohaliku omavalitsuse volikogude/valitsuse uue infosüsteemi (VOLIS2) analüüs ja prototüüp" ja „Kohalike omavalitsuste volikogude/valitsuste infosüsteemi (VOLIS2) haldus- ja ärimudeli analüüs" väljakuulutamisega nõustumine

Henri Pook, KOV IKT kompetentsikeskuse projektijuht 

Lisa1: Memo (.docx)
 

7. HTM - Alushariduse seaduse eelnõu

Liidu liikmete ettepanekuid oodatakse 19. jaanuariks 2021.

Eelnõu link EIS-s: https://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/22768234-fec6-43c5-820d-04e8a0367a39

L
isa1: Alushariduse seaduse eelnõu 17.12.2020 (.pdf)
Lisa2: Alushariduse seaduse seletuskiri_17.12.2020 (.pdf)

Hille Ilves, ELVL nõunik

8. Informatsioon HTMi ja ELVLi vahelisest riigieelarvelise toetuse lepingust

Hille Ilves, ELVL nõunik

9.  Linnade ja Valdade Päevade korraldamisest 28.-29.04.2021

Sirje Ludvig, ELVL nõunik

 

ELVL juhatuse protokoll nr.1 12.01.2021  (.docx)