12/04/11

ELL JUHATUSE KOOSOLEKU KUTSE

Eesti Linnade Liidu juhatuse koosolek toimub teisipäeval 12. aprillil 2011 a. algusega kell 13.00 Tallinnas, ELL büroo saalis (Ahtri 8, III korrus).

Juhatuse koosolekud on avatud kõigile ELL liikmetele.

JUHATUSE koosoleku päevakorras (ettepanek):

1. Kohalikele omavalitsustele laekuva üksikisiku tulumaksu ja maamaksu laekumine jaanuar- märts 2011, riigieelarvesse laekuvate maksude laekumine jaanuar-märts 2011. Tiit Kirss

2. ELL ettepanekud 2012. aasta riigieelarve koostamise protsessis toimuvateks eelarveläbirääkimisteks valitsuskomisjoniga:
2.1. Kohalike omavalitsuste finantsautonoomia ja tulubaasi tagamine; Jüri Võigemast, Tiit Kirss
2.2. Hariduse- ja noorsootöö valdkond; Hille Ilves
2.3. Sotsiaal-, töö ja tervishoiu valdkond; Hille Ilves
2.4. Kultuuripärandi ja spordi valdkond; Hille Ilves
2.5. Teehoiu ja ühistranspordi valdkond; Tiit Kirss
2.6. Maakasutuse valdkond; Tiit Kirss
2.7. Keskkonnakaitse ja veemajanduse valdkond; Irja Alakivi
2.8. Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkond; Kaimo Käärmann-Liive
2.9. Muud küsimused. Jüri Võigemast

3. Maa maksustamine korterelamute all. Loksa Linnavalitsuse kiri 31.03.2011. Jüri Võigemast

4. ELL juhatuse järgmise koosoleku toimumise aeg. Taavi Aas

5. ELL volikogu koosoleku kokkukutsumine. Taavi Aas

6. Muud küsimused ja informatsioonid.
6.1. Rahandusministeeriumi 2011 kevadine majandusprognoos 2011-2014. Jüri Võigemast

6.2. Üleriigiliste omavalitsusliitude Brüsseli esinduse prioriteetsed teemad vastavalt Euroopa Komisjoni 2011 aasta tööplaanile. Ille Allsaar

Jüri Võigemast
tegevdirektor